C:\Users\uporabnik\Desktop\OSEBNO - FRANCI KONCILIJA\3 - PRISPEVKI V PRIPRAVI\NAGRADA BORKI ZA REKE\ANDREJA SLAMERŠEK.jpg

Andreja Slameršek, prof.

Andreja Slameršek, predsednica Društva za preučevanje rib Slovenije (DPRS), je prejemnica nagrade za leto 2021 za ohranjanje narave (Wolfgang Staab-Naturschutzpreis) , ki jo podeljujeta Sklad za ohranjanje narave Wolfganga Staaba in fundacija Schweisfurth. Je prva prejemnica nagrade, ki ni Nemka. Slamerškova, po izobrazbi profesorica biologije in kemije, se že več let dejavno posveča varstvu narave, zlasti ohranjanju prosto-tekočih rek in rečnih habitatov. Opozarja zlasti na problematiko gradnje hidroelektrarn, ki povzročijo zajezitev prostih in živih rek ter nepopravljivo škodo živalskim in rastlinskim vrstam. »Pri hidroenergiji ne gre za zeleno energijo, kot želita prikazati politika in energetika. Gre za kriminal nad naravo, to vse bolj spoznavajo po vsej Evropi in svetu, pri nas pač še ne,« pravi Slamerškova.

DPRS se kot društvo v javnem interesu ohranjanja narave vključuje v upravne in sodne postopke in je doseglo več zmag. Slamerškova je bila ključna pri akciji proti hidroelektrarnam na Muri, od gradnje katerih je država za zdaj odstopila. Zadnjo pomembno sodno zmago je DPRS dosegel ravno pred dnevi, ko je upravno sodišče na začetek vrnilo postopek pridobivanja soglasja za gradnjo HE Mokrice na Savi. 

Andreja Slameršek na bregu Mure

Andreja Slameršek na bregu Mure

»Priznanje mi pomeni priznanje za delo, ki je izjemno zahtevno in naporno in pogosto zahteva preseganje samega sebe. To je priznanje celotni ekipi v boju za slovenske prosto-tekoče reke.«    

Fotografija: Borut Krajnc in s spleta.

Vir: Mladina

Zbral in uredil: Franci Koncilija

Kategorije: Zanimivosti