V »Knjigi vseh knjig« beremo, kako je apostol Pavel v prvem pismu kristjanom, ki so živeli v Korintu v antični Grčiji, napisal veličastno Hvalnico ljubezni. Najprej govori o pomenu vzvišenosti ljubezni, o njenem trajanju, o medsebojni ljubezni med ljudmi in o blagodejnih posledicah pristne ljubezni, ki so vera in upanje. Apostol Pavel v izvirniku ljubezen vedno imenuje agape.

Neznani avtor, ki je verjetno bral to Pavlovo pismo Korinčanom, pa je, navdihnjen s prešernostjo opisa ljubezni, zapisal, kako po njegovem prepričanju ljudje dandanes doživljajo vsakdanje razsežnosti medčloveških odnosov…

Pravijo, da je…

 • najlažja stvar – pomota
 • najhujša zabloda – vdaja
 • največja ovira – strah
 • najlepši dan – današnji
 • najhujša napaka – sebičnost
 • najhujši poraz – malodušje
 • najboljši učitelj – otroci
 • najpomembnejša stvar – zdrava pamet
 • najnizkotnejše čustvo – ljubosumje
 • najlepše darilo – odpuščanje
 • najpomembnejše spoznanje – Bog
 • najlepša stvar na tem svetu pa je L J U B E Z E N !

 

Zbral in pripravil : Franci  Koncilija

(Fotografija : Wikipedija)

Kategorije: Zanimivosti