Leta 1971 smo v Novem mestu praznovali 225-letnico delovanja novomeške gimnazije.Obdrugih pomembnih dogodkih je takratni gimnazijski profesor Milan Dodič napisal zajetno knjigo 225 let novomeške gimnazije. Na enem izmed lanskoletnih sestankov Odbora za promocijo kulturne dediščine Novega mesta je bilo med pripravami na Akademijo 2018 govora tudi o morebitni digitalizaciji knjige 225 let novomeške gimnazije iz leta 1971. Glede na splošno pospeševanje digitalizacije je letos ta zamisel v zvezi s programom Akademije 2019 ponovno oživela in tako postala še bolj aktualna. Pred dnevi je prof. dr. Jože Gričar, aktiven član Odbora, Novomeščan in častni občan MO Novo mesto, o tej zamisli posredoval pismo članom Odbora, ki ga v tem prispevku povzemamo. O digitalizirani Vrhovčevi knjigi Zgodovina Novega mesta pa bomo poročali prihodnjič.

prof. dr. Jože Gričar

POMEN DIGITALIZACIJE KNJIGE

V tej knjigi so na straneh 397–472 objavljeni seznami maturantov od leta 1746 do 1970/71. To je dragoceno gradivo, ki je že na voljo, treba pa bo dodati še sezname maturantov po letu 1971, vse do letošnjega šolskega leta 2018/2019. Akademija 2019, ki bo 22. maja v Novem mestu, bo priložnost, da Seznam maturantov novomeške gimnazije predstavimo v e-obliki z objavo knjige na Digitalni knjižnici Slovenije v Ljubljani. S tem bi postavili spominsko ploščo maturantom novomeške gimnazije in njihovim razrednikom. Objavljeni seznam bi omogočil izdelavo analize krajev, iz katerih so prihajali dijaki po znanje na gimnazijo v Novem mestu. To bo lep prispevek h kulturni dediščini Novega mesta in primer praktične e-promocije v letu 2019. Kot je povedal gospod Janko Klasinc, vodja digitalne knjižnice NUK Ljubljana, je za registracijo digitalne knjige potrebno še soglasje Gimnazije Novo mesto, izdajateljice te knjige, glede avtorskih pravic.

ZAKLJUČEK

V Odboru za promocijo kulturne dediščine Novega mesta načrtujejo, da bi digitalizirano knjigo 225 let novomeške gimnazije predstavili na Akademiji odbora, 22. maja letos. Glede izvedbe digitalizacije knjige bo Odbor za promocijo kulturne dediščine Novega mesta v skupni akciji za e-promocijo kulturne dediščine sodeloval z novomeškim podjetjem Mikrografija Novo mesto. Vsi člani Odbora za promocijo kulturne dediščine Novega mesta načrtovane aktivnosti gotovo podpirajo, saj bo zgoraj omenjena knjiga v digitalni obliki postala prava dragotina ohranjanja kulturne dediščine Dolenjske na področju izobraževanja. 

(Pripravil: Franci Koncilija, fotografija: Franci Koncilija in s spleta)

Kategorije: Zanimivosti