Vse od ustanovitve Društva Novo mesto izhaja tudi društveno glasilo IZZIV. Publikacija izhaja na šestnajstih straneh dvakrat letno, 15. junija in 15. decembra, v formatu B, velikosti 25×35 cm. Pogrešam veliko podatkov, ki so običajno v kolofonu in bralcem sporočajo, kdo izdaja glasilo, kakšna je sestava uredniškega odbora, manjka podatek o nakladi, najpomembnejše pa je, da glasilo nima številke ISSN, kar pomeni, da ni prijavljeno pri ustrezni službi v NUK-u. Škoda!Člani društva glasilo dobivajo brezplačno oziroma ga plačajo s članarino, sicer pa znaša letna naročnina 5 €. Glasilo nima zaporedne številke, izhaja pa že sedemnajsto leto.

Z zanimanjem sem prelistal zadnjo številko glasila, ki je izšla 15. junija letos in je zelo aktualna. Kar na šestih straneh, z začetkom na naslovnici,Slobodan Novaković in Mateja Jaklič kritično obravnavata zagatne rešitve novomeškega prometa, tako z umestitvijo v prostor vzhodne obvoznice in novega mostu čez reko Krko v Ločni. Prepričana sta, da načrtovalci objektov ne posvečajo dovolj pozornosti kakovostnemu arhitektonskemu oblikovanju, dolgo pričakovana vzhodna obvoznica pa sploh ne bo razbremenjevala mestnega prometa, ampak bo postala plačljiva hitra cesta.Občani se zato lahko upravičeno sprašujejo, za kakšno prevaro spet gre. V nadaljevanju predsednik društva Tomaž Golob piše o načrtovani sporni pozidavi v parku, na prostoru med Kulturnim centrom Janeza Trdine in Novega trga, ter o pomenu arkadnih hodnikov na Glavnem trgu. Naravovarstvenik Mitja Simič pa s svojim pisanjem opozarja na sporno novo lokacijo mestnega plavalnega bazena na lokaciji v Češči vasi. Občinski svet jo je namreč brez javne razprave soglasno sprejel. Mitja Simič je o tem zapisalNenavadno je, da se Novo mesto, ki se ima za zeleno in ekološko osveščeno, odmika od lokacije, ki je dobro dostopna z vseh vidikov trajnostne mobilnosti, kot so potniški promet, dobra dostopnost peš in s kolesom itd., ter sili meščane, da se usedejo v svoje avtomobile in se odpeljejo plavat v bližnjo vas.«Tem aktualnim prispevkom sledi razmišljanje Janeza Pence  o potniškem in tovornem prometu na cestah in železnici, Saša Mikec piše o prvi večji poslikavi na betonskih površinah (mural), sledi še poročilo o delu Društva Novo mesto v letu 2017, Darja Peperko Golob pa je izčrpno predstavila Janeza Cesarja (1896–1965), slovenskega gledališkega igralcaiz Dolnje Težke Vode.

Pripravil: Franci Koncilija

Kategorije: Zanimivosti