V ponedeljek, 8. aprila 2019, se je v Prešernovem gledališču v Kranju s podelitvijo nagrad sklenil 49. Teden slovenske drame. Nagrado Slavka Gruma za najboljše novo slovensko dramsko besedilo je prejel Novomeščan Nejc Gazvoda za Tih vdih, nagrado za najboljšega mladega dramatika pa je prejela Ana Obreza. Najboljša predstava festivala je bila Še ni naslova v produkciji Slovenskega mladinskega gledališča, Grün-Filipičevo priznanje pa je šlo v roke Darje Dominkuš.

Strokovna žirija, ki so jo sestavljali predsednica Vilma Štritof in člani Tomaž GubenšekMateja Pezdirc BartolKlavdija Zupan in Igor Žunković, je med 42 novimi slovenskimi dramskimi besedili za najboljšega izbrala Gazvodov Tih vdih, dramo o povprečni slovenski družini, ki počasi drsi proti družbenemu robu.»Na prvi pogled gostobesedna komunikacija temelji na premolkih. Tišina med replikami razkriva naraščajoče strahove, nemoč spoprijemanja z novimi družbenimi razmerami, frustracijo osebnih odnosov, klavstrofobičnost bližine,« v obrazložitvi navaja žirija. Dodaja, da drama ponuja dramaturške in režijske izzive ter zadostitev igralskim ambicijam. Spretnost karakterizacije skozi slogovno dovršen dialog pa bo spodbudila večkratna ustvarjalna branja odrskih interpretacij.

Nagrado za mladega dramatika je žirija med 12 prispelimi predlogi namenila Ani Obreza za Iskalce zlata. Besedilo v svoji eklektičnosti, zgoščenosti prizorov, širokem naboru motivov, preskokih, nepričakovanih povezavah, v privzdignjenem, na trenutke deklamacijskem jeziku v ozadju skriva natančno strukturo parov, ki si tiho postavljajo eno in isto vprašanje, kaj je zlato.Kot ugotavlja žirija, besedilo vznemiri ne le tematsko, ampak kot igra pomenov, parafraz in asociacij, odpira številne možnosti uprizoritve, a kljub natančnosti prizorov potrebuje še temeljit razmislek o dramski pisavi in jeziku. Bienalno Grün-Filipičevo priznanje za izjemne dosežke v slovenski dramaturgiji je žirija med dvema predlogoma dodelila dramaturginji ljubljanske Drame Darji Dominkuš, katere dramaturško delo je v slovensko gledališko življenje vpisano že 40 let. V njenem opusu je kar 20 dramaturgij krstnih uprizoritev slovenske dramatike in več kot 30 moderne svetovne dramatike.Njeno delo je utemeljeno v široki izobrazbi, študioznem pristopu, v poglobljeni analizi in razčlembi dramskih besedil, v natančnem razbiranju strukture drame in specifik dramske pisave avtorja ter v poglobljeni analizi dramskih likov in odnosov med njimi, poudarja žirija.

     

(Viri: STA, DnevnikDelo, Večer. Fotografije: Matjaž Rušt in s spleta)

Pripravil: Franci Koncilija

Kategorije: Zanimivosti