V petek, 26. novembra 2021zvečer je bila v Galeriji Dolenjskega muzeja odprta izredno zanimiva arheološka razstava, ki so jo poimenovali Gorjanci med Rimom in Bizancem. Razstavo je pripravil Novomeščan, arheolog in muzejski svetnik Dolenjskega muzeja dr. Borut Križ. Razstava bo odprta do 18. maja 2022.

UVOD

Gre za izredno bogato arheološko dediščino na območju šentjernejske občine, ki se pretežno nahaja okoli Mihovega. Dr. Borut Križ je povedal, da so bila južna pobočja Gorjancev nad Mihovim neprekinjeno poseljena od mlajše kamene dobe do visokega srednjega veka, zato arheologe ne čudi, da je na tem prostoru izredno veliko bogatih najdišč. Bogato in raznovrstno  arheološko gradivo skrbno hrani Dolenjski muzej. Na tem območju so nad vasjo Mihovo odkrili kar pet utrjenih naselij z obrambnimi obzidji, jarki in stolpi. To so bila Gradec, Prag, Kozji hrbet, Trnišče in največje osrednje naselje Zidani gaber. Vsa naselja so iz   obdobja zgodnjega krščanstva, nekje od 4. do 7. stoletja, mnogotere najdbe pa so še iz 8., 9., in 10. stoletja. Po mnenju arheologa dr. Boruta Križa gre na tem območju za enega najpomembnejših upravnih, verskih in vojaških središč na območju Slovenije.

C:\Users\uporabnik\Desktop\OSEBNO - FRANCI KONCILIJA\3 - PRISPEVKI V PRIPRAVI\GORJANCI MED RIMOM IN BIZANCEM\6971447058.jpg

Gorjanska hosta

UVOD

Gre za izredno bogato arheološko dediščino na območju šentjernejske občine, ki se pretežno nahaja okoli Mihovega. Dr. Borut Križ je povedal, da so bila južna pobočja Gorjancev nad Mihovim neprekinjeno poseljena od mlajše kamene dobe do visokega srednjega veka, zato arheologe ne čudi, da je na tem prostoru izredno veliko bogatih najdišč. Bogato in raznovrstno  arheološko gradivo skrbno hrani Dolenjski muzej. Na tem območju so nad vasjo Mihovo odkrili kar pet utrjenih naselij z obrambnimi obzidji, jarki in stolpi. To so bila Gradec, Prag, Kozji hrbet, Trnišče in največje osrednje naselje Zidani gaber. Vsa naselja so iz   obdobja zgodnjega krščanstva, nekje od 4. do 7. stoletja, mnogotere najdbe pa so še iz 8., 9., in 10. stoletja. Po mnenju arheologa dr. Boruta Križa gre na tem območju za enega najpomembnejših upravnih, verskih in vojaških središč na območju Slovenije.

C:\Users\uporabnik\Desktop\OSEBNO - FRANCI KONCILIJA\3 - PRISPEVKI V PRIPRAVI\GORJANCI MED RIMOM IN BIZANCEM\FOTKA - 3.jpg

Arheolog dr. Borut Križ

DRAGOCENA ODKRITJA

Na razstavi je na ogled postavljenih okoli 1100 izbranih predmetov in topografskih podatkov iz med 5000 kosov, odkritih v teh naseljih. To so predmeti iz vsakdanje uporabe: raznovrstna orodja za poljedelstvo in živinorejo, kovaška in obrtniška orodja, kopica najrazličnejšega orožja, zlati in srebrni nakit in poldragi kamni.

C:\Users\uporabnik\Desktop\OSEBNO - FRANCI KONCILIJA\3 - PRISPEVKI V PRIPRAVI\GORJANCI MED RIMOM IN BIZANCEM\maja-turk-gorjanci.jpg
Panorama Gorjancev
C:\Users\uporabnik\Desktop\OSEBNO - FRANCI KONCILIJA\3 - PRISPEVKI V PRIPRAVI\GORJANCI MED RIMOM IN BIZANCEM\FOTKA - GORJANCI - 1.jpg

ARHEOLOŠKA ODKRITJA V VIZIJI RAZVOJA OBČINE ŠENTJERNEJ

C:\Users\uporabnik\Desktop\OSEBNO - FRANCI KONCILIJA\3 - PRISPEVKI V PRIPRAVI\GORJANCI MED RIMOM IN BIZANCEM\Šentjernej.png
C:\Users\uporabnik\Desktop\OSEBNO - FRANCI KONCILIJA\3 - PRISPEVKI V PRIPRAVI\GORJANCI MED RIMOM IN BIZANCEM\_Župan Jože Simončič.jpg
Župan Jože Simončič

Številni Šentjernejčani, z županom Jožetom Simončičem so nad odkritjem tako pomembnega najdišča, izredno navdušeni. Ponosni so, da imajo v njihovi občini tako bogato in dragoceno arheološko, kulturno in naravno dediščino, ki jo načrtujejo medsebojno povezati in urediti, ter ponuditi na ogled občanom in turistom iz celotne Slovenije.

Fotografije so s spleta.

Vir: Dnevnik in Dolenjski list. 

Zbral in pripravil: Franci Koncilija

Kategorije: Zanimivosti