V novomeški knjižnici Mirana Jarca so prvi v Sloveniji in tudi širše v Evropi uvedli novost, da lahko uporabniki prevzamejo naročene knjige kadar koli, tudi ponoči. Gre za avtomatizirano 24-urno izposojo s pomočjo pametne omare, kjer uporabnika čakajo knjige že nekaj ur po naročilu. Že prvi dan, ko je omara začela delovati, se je za tovrstno izposojo odločilo 70 Novomeščanov. 

»Pametna omara je tehnološka inovacija na področju knjižničarstva, kakršne v tem delu Evrope ni,« pravi direktor novomeške...

»Pametna omara je tehnološka inovacija na področju knjižničarstva, kakršne v tem delu Evrope ni,« pravi direktor novomeške knjižnice Luka Blažič. Pametno omaro si je ogledal tudi župan MO NM mag. Gregor Macedoni.

 (Foto: Boštjan Pucelj / arhiv knjižnice Mirana Jarca)

UVOD

Direktor knjižnice Luka Blažič je na otvoritvi te pomembne pridobitve za ljubitelje knjig povedal, da je ponosen, da imajo uporabniki knjižnice dostop do želenih knjig domala neprekinjeno noč in dan. Uporabnik lahko preko sistema Cobiss naroči največ šest knjig, ki ga že čez nekaj ur čakajo v pametni omari. Po prejemu obvestila, da ga knjige čakajo v omari, ima uporabnik dva dni časa, da jih prevzame. Omara hkrati omogoča naročilo knjig 84 uporabnikom. Novomeška knjižnica si tudi v bodoče želi vzpostaviti mrežo pametnih omar še na drugih pomembnih lokacijah po mestu in tudi v manjših krajih na Dolenjskem, kjer nimajo krajevne knjižnice. Tako naj bi v dveh letih takšne omare postavili še na Otočcu, v Češči vasi, Mirni Peči in v Straži. V treh do petih letih pa načrtujejo pametne omare postaviti še na obljudenih točkah, kot so nakupovalni centri in tovarniški obrati. 

C:\Users\uporabnik\Desktop\OSEBNO - FRANCI KONCILIJA\3 - PRISPEVKI V PRIPRAVI\3 - PRISPEVKI V PRIPRAVI\15 - DO KNJIG SREDI NOČI\luka_blazic_foto_robert_kruh.jpg
Luka Blažič

POVEZOVANJE ZNANJA RODI USPEHE

Avtomatizirana 24-urna izposoja je zanimiva inovacija na področju knjižničarstva, ki so jo v Novem mestu razvili skupaj s tehnološkim podjetjem s Ptuja in Izumom, mariborskim inštitutom informacijskih znanosti, ki skrbi tudi za sistem Cobiss. Pilotski projekt, vreden 57.000 evrov, so razvijali dve leti, financirala pa sta ga MO Novo mesto in ministrstvo za kulturo. Pametno omaro pa sta oblikovala novomeška oblikovalca Natalija Zanoški in Darko Plevnik. Pametna omara stoji tik pred glavnim vhodom v knjižnico, do katere lahko uporabnik dostopa brez posebne prijave, zgolj s knjižnično izkaznico, kar je v tem času epidemije covida-19 zelo pomembno. 

Fotografija: Boštjan Pucelj in splet.

Vir: Dnevnik

Zbral in uredil: Franci Koncilija 

Kategorije: Zanimivosti