Konec oktobra 2018, blizu spominskega parka velikanov slovenske kulture Navje v Ljubljani, se je Češka republika kot 13. država pridružila Združenim Rastočim knjigam sveta. Češka je za pridružitev izbrala knjigo Vaclava Havla Moč nemočnih, v kateri je znani pisatelj, politik, esejist in dramatik v času komunistične diktature rehabilitiral vrednote, kot so zaupanje, odprtost, odgovornost, solidarnost in ljubezen.  

  

O tem lepem in pomembnem dogodku v Ljubljani, na katerem je bila poleg drugih pomembnih osebnosti tudi veleposlanica Češke republike v Sloveniji Vera Zemanova, sem se pogovarjal z dr. Janezom Gabrijelčičem, Novomeščanom, duhovnim očetom tega projekta in članom KDSŠ. Dr. Janez Gabrijelčič je v zvezi s tem dogodkom povedal:

Nahajamo se v izrazito nemirnih, stresnih in prelomnih časih, ki so polni sporov, napetosti in vsestransko globokih neravnovesij na globalni ravni.  Vse to lahko prvič v zgodovini človeštva vodi v propad našega planeta. Vendar je po drugi strani človeštvo razvilo visoko tehnologijo ter znanja, ki lahko pripomorejo k odpravi omenjenih neustreznosti in groženj. Zato  je treba usklajeno in odgovorno ravnati, tako na lokalnih kot globalnih ravneh.

Potreben je torej širši mednarodni intelektualni napor, ki bo dolgoročno deloval v smeri medsebojnega povezovanja ter sodelovanja. Potrebujemo strateško miselno ozadje, ki bo spodbujalo k razširjanju in poglabljanju znanja na mednarodni ravni, v skladu s Sokratovim razmišljanjem, da je znanje dobro in neznanje zlo. Seveda pa potrebujemo tudi pogumne odločitve, ki bodo udejanjale zamisli.

Prepričan sem, da je lahko eden od teh naporov tudi projekt Deklica z Rastočo knjigo in še posebej projekt, imenovan Združene Rastoče knjige sveta.   

Oba projekta sta začela nastajati v Ljubljani, za Bežigradom, na prehodu v tretje tisočletje. Predstavljata prispodobo in potrebo po nenehnem povečevanju, bogatenju znanja ter medkulturnega, znanstvenega sodelovanja. Njun glavni namen je, da poudarita  vlogo knjige kot simbola za splošni razvoj človeka in še zlasti za razvoj kulture, znanosti, umetnosti in medsebojnega sodelovanja.

Dejavno želimo prispevati k temu, da bo svet v naslednjih letih težil k uravnoteženemu in trajnostnemu razvoju človeških potencialov ter medsebojnemu sodelovanju, kar naj bi vse temeljilo na visoki stopnji vzajemnega spoštovanja.

Zanimiv  spomenik, imenovan Deklica z Rastočo knjigo, lahko imamo za začetek uveljavljanja Združenih Rastočih knjig sveta. Skuša nam namreč v simbolno dejavni obliki prikazati vsebino in cilje potrebe po povečanju in poglabljanju znanja na globalnem nivoju. Deklica ponosno in samozavestno zre v prihodnost. To svojo držo veže na knjigo, ki jo drži v naročju in s katero bo nenehno rasla. Pomembno je poudariti, da vsako  leto Deklica z Rastočo knjigo, s pomočjo povišanja podstavka, dejansko zraste za 2 centimetra.  Na teh povišanjih so napisane  pomembne misli ali sporočila, ki naj bogatijo naša razmišljanja o učinkovitem humanem razvoju, medkulturnem sodelovanju in spoštovanju. Na prvem povišanju je napisano: »Naj ne mine dan, da ne bi naredil česa dobrega zase, za družino, za ožjo in širšo skupnost«. Na drugem pa: »Povečuj in poglabljaj svoje znanje in k temu spodbujaj tudi druge.«  Pomembno je tudi sporočilo, ki ga je prispeval naš spoštovani pisatelj iz Trsta, gospod Boris Pahor: »Edino ljubezen bo rešila človeštvo.« Tako nastaja svojevrstna,  v kamen – marmor pisana rastoča knjiga.  

Projekt Združene Rastoče knjige sveta je inovativni projekt svojevrstnega, dobronamernega in dobrohotnega širjenja ter poglabljanja mednarodnega povezovanja in sodelovanja. Z njim prikazujemo, kako močno lahko kultura, znanost in umetnost povezujejo narode. Poudarja pa tudi potrebo po stalnem večanju našega znanja in v ta namen skuša motivirati čim več posameznikov, podjetij in drugih organizacij. Moč takega povezovanja lahko doživlja izjemno sinergijo na ravni mednarodne skupnosti. Prav s tem poslanstvom in strategijo je vzklila ideja, imenovana Združene Rastoče knjige sveta. Lahko bi rekli, da ideja motivira plemenito povezovanje in sodelovanje različnih držav in narodov, zlasti na podlagi kulture, znanosti in umetnosti.

Svet potrebuje sveže ideje za medsebojno spoznavanje in razumevanje, ki naj vodijo k spoštovanju dosežkov vseh narodov na ravneh kulture, znanosti in umetnosti. Prepričani smo, da omenjena velika zamisel v vsej celovitosti vodi k ciljem medsebojne strpnosti, saj nas spodbuja k branju knjig različnih narodov sveta, h globalnemu izobraževanju, k nenehnemu večanju našega znanja. Združene Rastoče knjige sveta torej zato, ker se hočemo z branjem  pomembnih knjig sveta vsestransko bogatiti, posnemati dobre vzorce delovanja in izboljševati okvire življenja in dela, ki vodijo k sožitju in iskanju dobrega za vse.

Projekt udejanjamo tako, da smo postavili pri Deklici z Rastočo knjigo devet velikih portalov v obliki knjige, na katerih prikazujemo  najpomembnejše knjige posameznih držav sveta. Na svetovnem medmrežju jih tudi nekoliko podrobneje prikazujemo. Idejo bomo  uresničevali postopoma. Za odločitev o tem, katere so najpomembnejše knjige njihovih držav, smo najprej prosili za sodelovanje spoštovane veleposlanike Irske, Norveške, Finske, Rusije, Indije, Avstrije, Madžarske, Hrvaške, Srbije, Italije, Francije, Gruzije in Češke. Vsi so se pozitivno in z veseljem odzvali.  Prav tako smo v sodelovanju z njimi  določili, kako bodo knjige predstavljene. Naj navedemo njihove odločitve. Rusi so se odločili za Tolstojevo Vojno in mir, Norvežani za Ibsenovo Noro, Irci za Yeatsove Poezije, Finci za ep Kalevala, Indijci za Gandhijevo Biografijo, Avstrijci za Musilovo Človek brez kvalitet, Madžarska za Ottlikovo Šolo na meji, Srbija za Selitve Crnjanskega, Hrvaška za  Krleževo Vrnitev Filipa Latinovića, Italija za  Montalejeve Pesmi, Francija za Baudelairovo Vabilo na pot, Gruzija za Rustavelijevega Viteza v tigrovi koži in Češka za Havlovo Moč nemočnih.

Lahko bi rekli, da z Združenimi Rastočimi knjigami sveta iščemo  poti k  univerzalni odličnosti. Ta predstavlja filozofijo in miselne vzorce obeh projektov. Vsak narod premore nekaj odličnega, premore odlične knjige, s katerimi se mora bogatiti mednarodna skupnost. Menimo, da se z opisanima projektoma lahko črpa moč za optimizem in nove perspektive sodelovanja na svetovni ravni.

 Z drugimi besedami bi lahko dejali, da se z iniciativo, ki bi jo lahko poimenovali tudi slovenska, dejavno vključujemo v iskanje novih modelov strpnega sobivanja v svetu, prav tako pa tudi v iskanje, prebujanje in utrjevanje skupnih svetovnih potencialov na področju  kulture, razvoja, raziskav in izobraževanja.  

Ex nihilo nihil fit – brez nič ni nič je eno od  osnovnih pravil in vodil  življenja in dela. Z novo nastalim parkom in vso infrastrukturo v njem  skupaj gradimo posvečen prostor, ki je edinstven na svetu in privlačen po svoji namembnosti in sporočilih. Ne bo namreč služil samo pasivnemu sproščanju in rekreaciji, temveč tudi aktivnemu pridobivanju novega znanja na svojevrsten način in v globalnih okvirih.

Zahtevna projekta Deklica z Rastočo knjigo in Združene Rastoče knjige sveta udejanjajo skupno Državni svet Republike Slovenije, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Narodna in univerzitetna knjižnica, Mestna občina Ljubljana, Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Javna agencija za knjigo, Društvo slovenskih pisateljev ter društvo Rastoča knjiga v sodelovanju z veleposlaništvi v Ljubljani in drugimi domačimi ter mednarodnimi inštitucijami. 

Deklica z Rastočo knjigo in  Združene Rastoče knjige sveta vabijo mlade in starejše Bežigrajčane ter ostale Ljubljančane, Slovence in državljane drugih narodov k vsestranskemu izobraževanju, poglabljanju znanja in rasti kulture na mednarodnih ravneh. Vsakomur naj bodo v oporo na neskončni, nikoli končani poti k univerzalni odličnosti. Kot bo Deklica z Rastočo knjigo zrasla vsako leto za dva centimetra, tako naj tudi v simboličnem smislu Združene Rastoče knjige sveta in čim več državljanov sveta ter Slovenije povečuje in poglablja svoje znanje, kulturo, vrednote. To je pot, ki vodi k osebni in globalni rasti ter udejanjanju novih, bogatejših horizontov življenja in dela, je na koncu še povedal dr. Janez Gabrijelčič.

 

Pripravil in uredil : Franci Koncilija

Kategorije: Zanimivosti