ALI BO ŽIČKA KARTUZIJA OBNOVLJENA?

ŽIČKO KARTUZIJO JE TREBA TAKOJ OBNOVITI

Žička kartuzija je že od leta 2015 nacionalni kulturni spomenik državnega pomena. Zaradi hitrega propadanja potrebuje takojšnjo obnovo, zlasti njena cerkev. Vlada je še pod vodstvom predsednika Šarca v proračunu za prihodnji dve leti predvidela dva milijona evrov bruto za vsaj delno obnovo kartuzije. S tem bi preprečili zrušitev gotske cerkve sv. Janeza Krstnika, ki je najbolj dotrajana.

Darko Ratajc, župan občine Slovenske Konjice, je zaradi menjave vlade v skrbeh, saj se boji, da bi z rebalansom proračuna prišlo do neljubih sprememb že načrtovane in potrjene dinamike državnega proračuna. Občina sicer že ima sklep vlade, nima pa še obojestransko podpisane pogodbe. Zapleta pa se tudi pri razpisu za izvajalca del, na katerega se ni prijavil še nobeden izvajalec. Župan Darko Ratajc je še povedal, da so doslej za obnovo starodavnega samostana Žiče pridobili tudi soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine iz Celja, imenovan pa je tudi gradbeni odbor, ki ga bo vodil Bojan Podkrajšek, domačin in poslanec SDS v Državnem zboru iz bližnjega Špitaliča, ki se zelo zavzema za obnovo kartuzije Žiče.

Ko bo vse steklo po načrtih, bo najprej treba dozidati cerkev in jo pokriti s škriljem. Dela pa še tudi po dveh letih ne bodo končana, saj bo treba izvesti tudi obširna restavratorska dela.

OBNOVO ŽIČKE KARTUZIJE JE PODPRLA TUDI JELINČIČEVA SNS

Zanimivo je, da je poleg poslanca Podkrajška (SDS) projekt obnove Žičke kartuzije podprla tudi Jelinčičeva SNS, ki je predmetni projekt že lani vložila v parlamentarno proceduro. Svojo odločitev je poslanec Zmago Jelinčič podprl z izjavo: »Žička kartuzija je bila ena od treh najpomembnejših kartuzij v Evropi. Bila je steber krščanskih vrednot in evropskega razumništva.«

Viri: Dnevnik in Večer

Fotografiral, zbral in uredil: Franci Koncilija

Dodaj odgovor