Za ta laskavi naslov se v Sloveniji poleg Ljubljane poteguje še nekaj slovenskih mest, in sicer Lendava, Ptuj, Piran in Kranj, Nova Gorica pa bo kandidirala skupaj z Gorico v Italiji. Novega mesta ni med njimi.

Dejstvo je, da bosta leta 2025 eno od slovenskih mest in eno nemško mesto nosili naziv »evropska prestolnica kulture« (EPK). Katero od naših mest bo imelo ta prestižni naslov, bo jasno šele 30. novembra 2020, kobo po načrtih Ministrstva za kulturo končan izbor najboljšega kandidata. Na ministrstvu so povedali, da velikost mesta ni pomembna, poseben strokovni svet pa bo pri vsaki od prijav ocenjeval »prispevek k dolgoročni strategiji, evropsko razsežnost, kulturno in umetniško vsebino, zmožnost izvedbe, doseg in upravljanje«. Pri tem se nekdanji direktor Cankarjevega doma Mitja Rotovnik javno sprašuje, ali bi bilo tekmovanje Ljubljane z drugimi mesti smiselno, pametno in upravičeno, še posebej zato, ker je Ljubljana že tako ali drugače preobložena s kulturno ponudbo številnih kulturnih institucij.

Za mnenje smo vprašali nekaj pomembnih Novomeščanov, odgovor pa smo prejeli samo od župana mag. Gregorja Macedonija in od našega člana dr. Janeza Grila. 

Župan mag. Gregor Macedoni: »Na zastavljen izziv ne morem podati kakršnegakoli mnenja, ker gre za nerealistično vsebino. Novo mesto namreč ne kandidira za EPK 2025.

Dr. Janez Gril:«Novo mesto je imelo vse od ustanovitve naprej mednarodno duhovno in kulturno razsežnost. Tudi danes jo ima. Torej izpolnjuje osnovni pogoj, da postane evropska prestolnica kulture. Vprašanje je, če si Novomeščani to želimo in če smo sposobni izpeljati program, ki bi imel mednarodni odmev. Potrebovali bi vsaj troje: ideje (program), ljudi, ki bodo sposobni uresničiti projekt in nazadnje tudi denar.«

(Vir: Dnevnik, fotografija je s spleta)

Pripravil: Franci Koncilija

 

Kategorije: Zanimivosti