Priljubljeni Belokranjec dr. Julij Nemanič, slovenski poslanec in mednarodno priznan enolog in agronom, je za božič praznoval 80-letnico rojstva.

V torek, 5. 2. 2019, so mu dolgoletni prijatelji in znanci pripravili presenečenje. V metliški Vinski kleti, kjer je bil Nemanič vrsto let zaposlen, mu je Mirjan Kulovec, predsednik uprave Kolpe, za častitljiv  življenjski jubilej podaril velik portret, na katerem je slavljenca upodobil znani novomeški slikar Samo Kralj. Na dogodku se je zbralo okoli 50 ljudi, v kulturnem programu pa je z igranjem na harmoniko nastopila nekdanja vinska kraljica Katja Jakljevič.

Julij Nemanič je diplomiral iz vinogradništva na Agronomski fakulteti v Ljubljani. Leta 1978 je v Zagrebu magistriral, leta 1993 pa doktoriral. V letih od1965 do 1988 je bil kot enolog zaposlen v Kmetijski zadrugi Metlika , kasneje pa je postal direktor Vinske kleti. Od leta 1988 do upokojitve je bil zaposlen na Kmetijskem inštitutu Slovenije kot raziskovalec v vinarstvu, kasneje je bil predstojnik centralnega laboratorija.

(Vir: Wikipedija, fotografijo je posredoval Samo Kralj)

Pripravil: Franci Koncilija

Kategorije: Zanimivosti