DIGITALIZIRANA KNJIGA ZGODOVINA NOVEGA MESTA IVANA VRHOVCA

Leta 1891 je Ivan Vrhovec, zgodovinar, geograf, gledališki režiser,igralec in profesor na novomeški gimnaziji, izdal svoje temeljno delo Zgodovina Novega mesta.Vrhovec je bil ob svoji službi zelo dejaven tudi na področju kulture, zato velja za enega najbolj prizadevnih organizatorjev kulturnega življenja v Novem mestu pred več kot 150 leti.Po njegovi zaslugi in po zaslugi njegovih takratnih sodelavcev na gimnaziji je v Novem mestu ponovno zaživelo mestno gledališče, kjer je Vrhovec tudi igral in režiral.

VRHOVEC V NOVEM MESTU

Leta 1886 je bilo na novomeški gimnaziji razpisano profesorsko mesto za zgodovino. Službo je Vrhovec dobil po posredovanju politika, deželnega glavarja, avstrijskega ministrskega predsednika in častnega občana Novega mesta, grofa Hohenwarta. Na bivanje v Novem mestu se je Vrhovec težko privadil. Prijatelju Franu Levcu, ki je bil urednik Ljubljanskega zvona, je veliko pisal, med drugim tudi tole:»Človek mora tu vse žile napeti, da ga ni samega dolgega časa konec, kajti o zabavi nimajo Novomeščani niti pojma. Ne vem, če je kje življenje tako malomestno kakor tu.«

VRHOVČEVA RAZISKOVALNA ŽILICA

Leta 1888 je v Ljubljanskem zvonu v treh nadaljevanjih objavil spis Francozi v Novem mestu.Vrh raziskovalnega dela v njegovem novomeškem obdobju pa predstavlja Zgodovina Novega mesta. Tedanji novomeški mestni arhiv je bil zelo skromen, z dostopom do kapiteljskega in frančiškanskega arhiva pa tudi ni imel težav. Rokopis za Zgodovino Novega mesta je nastajal tri leta, junija 1890 pa ga je Vrhovec predal Slovenski matici. Rokopis je moral na zahtevo matičnega odbora skrajšati in revidirati.

Tako je knjiga Zgodovina Novega mesta izšla leta 1891. Poglavitni del knjige je namenjen zgodovini mesta od njegove ustanovitve leta 1365 dalje. Velika škoda pa je, da je Vrhovec knjigo zaključil s francosko okupacijo 1809–1813 in v njej pomembnih dogodkov, kot so bili na primer revolucionarno leto 1848, odprava tlačanstva, narodno prebujenje itd., niti ne omenja. Po izidu Zgodovine Novega mesta je takratni župan Franc Perko Ivanu Vrhovcu v zahvalo za izdajo tako pomembne knjige o Novem mestu podelil posebno priznanje. Februarja 1897 je Vrhovec dokončno zapustil Novo mesto in se preselil v Ljubljano, kjer je po hudi bolezni 19. septembra 1902 umrl.

OPRAVIČILO

Pred časom smo na tej spletni strani KDSŠ pomotoma objavili prispevek o tem, da Odbor za promocijo kulturne dediščine Novo mesto načrtuje digitalizacijo znamenite knjige 225 let novomeške gimnazije, ki jo je napisal prof. Milan Dodič. Zaradi nezadostnih informacij nismo vedeli, da je bila knjiga pred leti že digitalizirana. Na to dejstvo nas je prijazno opozorila ravnateljica Mojca Lukšič. Bralcem in ravnateljici se zaradi tega iskreno opravičujemo.

(Viri: Wikipedija,Revija Rast, Slovenski bibliografski leksikon. Fotografije:Franci Koncilija in s spleta)

Zbral in uredil: Franci Koncilija

Kategorije: Zanimivosti