»Urejena v besedah, obarvana s podobami, udarjena s pravim metrom ima poezija moč, ki ji ni para. To je moč, da nas otrese vsakdanjega življenja, in moč, da nas spomni na lepoto, ki nas obdaja, in na odpornost človeškega duha!«

Svetovni dan poezije v večini držav obeležujemo 21. marca s ciljem podpreti jezikovno raznolikost skozi pesniško izražanje ter spodbujati pesniško ustvarjanje v jezikih, ki so redko slišani ali celo »ogroženi«. UNESCO je svetovni dan, ko spodbujamo kulturno in jezikovno izražanje ter krepimo kulturno, jezikovno in lastno identiteto, ob tem pa zagotavljamo prepoznavnost in spodbudo regijskim, nacionalnim in mednarodnim pesniškim gibanjem, razglasil na 30. generalni konferenci v Parizu leta 1999.

Na ta dan lahko počastimo nacionalne in mednarodne pesnike, oživimo pesniške recitale, spodbujamo branje, pisanje, objavljanje in poučevanje poezije, poezijo povezujemo z drugimi vejami umetnosti, kot so glasba, ples, gledališče, slikarstvo, ter poskrbimo za promocijo poezije z izdanimi šolskimi pesniškimi zbirkami ali almanahi. Z obeleževanjem dneva poezije v šolah razvijamo veščine branja, pisanja, spodobnega vedenja, javnega nastopanja, veščine komuniciranja, razumevanja in tolerantnosti med posamezniki, spodbujamo svobodo izražanja, kritično mišljenje in se učimo sprejemati in spoštovati drugačnost .

C:\Users\uporabnik\Desktop\NM - ŠKOFIJSKA SPLETNA STRAN -PRISPEVKI\12 - SVETI MODEST - 31. 03. 2023\SVETOVNI DAN POEZIJE\FOTKA - 2.jpg

Bina Štampe Žmavc: pisateljica, pesnica, režiserka in prevajalka

…Upajoč, da morda tu in tam, ko skozi odprto okno poleti z loka puščica poezije in se nenadoma nekje dotakne tal, požene tam bilka drobnih zelenečih listov in se v hipu razveja v majhno drevo…

Fotografiji sta s spleta.

Vira: Delo in splet

Zbral in uredil: Franci Koncilija

Kategorije: Zanimivosti