Mednarodna zveza za mladinsko književnost (IBBY) je 2. april, rojstni dan danskega pravljičarja Hansa ChristianaAndersena, razglasila za mednarodni dan knjig za otroke, da bi na praznični način opozorila, kako zelo pomembno je branje za otrokov razvoj, in še posebej branje kakovostne mladinske literature. Za to so se odločili na mednarodnem kongresu IBBY v Ljubljani leta 1967. Od tedaj – torej že 48 let – vsako leto druga nacionalna sekcija pripravi plakat in poslanico, ki jo prevedejovse sekcije (letos jih je 77), ob tem pa vsaka država pripravi tudi različne bralno-spodbujevalne aktivnosti in prireditve.

»Pogosto nas prepričujejo, da živimo v stoletju informacijskega preobilja, v stoletju, ko sta naglica in hitenje neizbežna. A zgodi se, da v roke vzamemo knjigo in začutimo, kako je lahko tudi drugače. Knjige imajo namreč čudovito lastnost – pomagajo nam, da ne hitimo,« je v letošnji poslanici ob svetovnem dnevu knjig za otroke in mladino zapisal litovski otroški pisatelj in ilustrator Kestutis Kasparavičius. Predsednica Slovenske sekcije združenja IBBY Tilka Jamnik pa je poudarila pomen topline in mirovanja, ki ga otroci doživijo ob poslušanju branja v krogu družine ter ob najrazličnejših oblikah medgeneracijskega branja.Pomembno je, da je dobra literatura za mlade kakovostna na več ravneh. Le tako bo mlade nagovorila korektno, hkrati patudi primerno obravnavala teme, ki jih zanimajo. Knjiga za mlade mora biti privlačna za branje in po možnosti še duhovita.

(Vir: Dnevnik, Večer, fotografije pa so s spleta)

Zbral in pripravil: Franci Koncilija

Kategorije: Zanimivosti