Arhiv Značk: Gimnazija Novo mesto

Zanimiv in vsebinsko bogat posvet

Odbor za promocijo kulturne dediščine Novega mesta je v sodelovanju z Mestno občino Novo mesto in Medobčinsko pobudo za čezmejno e-sodelovanje v e-regiji pripravil zanimiv posvet, ki je pod naslovom Akademija ob evropskem letu kulturne dediščine potekal 25. maja v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto.

Akademijo so zasnovali tako, da bi v letu evropske kulturne dediščine, ki poteka letos in bo še v prihodnjem letu, pomembni profesorji, zgodovinarji, arhitekti, etnologi, ekonomisti, raziskovalci in drugi udeleženci v jasnejše zavedanje javnosti postavili povezanost evropske in novomeške kulturne dediščine, opozorili na njene manj znane sestavine in predlagali akcije za povečanje njene prepoznavnosti, da bi predlagali ukrepe za izboljšanje promocije kulturne dediščine, spodbudili akcije za njeno vpetost v trajnostni turizem Novega mesta ter z vsem tem položili svoj obolos k promociji evropske kulturne dediščine.

Trdinova čitalnica Knjižnice Mirana Jarca je bila 25. maja lepo zapolnjena in po glasbenem nastopu ansambla novomeških gimnazijcev ter pozdravnem nagovoru (preberi) župana mestne občine Novo mesto mag. Gregorja Macedonija so udeleženci prisluhnili vrsti zanimivih predavanj, predstavitev in razmišljanj.

V dopoldanskem delu akademije, ki ga je vodila dr. Vida Čadonič Špelič, je kot prvi nastopil dr. Stane Granda in v svojem predavanju Naš pogled na preteklost Novega mesta potrebuje popolno prevetritev  (preberi) opozoril na premalo poznano kulturno dediščino Novega mesta, ki ostaja prezrta in se ne vgrajuje v podobo mesta, saj je ob sicer uspešnem in svetovno poznanem gospodarstvu v kulturno-zgodovinskem smislu Novo mesto v svetu žal znano le kot mesto, “kjer so zažgali škofa”.

Dr. Aleš Gabrič je v predavanju Vloga gimnazije v Novem mestu v razvoju šolstva na ozemlju današnje Slovenije (glej povzetek) prikazal nekatere dileme, ki se pojavljajo glede pomena novomeške gimnazije od njene ustanovitve dalje. Ob ustanovitvi je bila ena redkih tovrstnih ustanov na našem območju, kasneje pa je konkurenca novih ustanovah vplivala na njen pomen v razvoju šolstva,še posebej v času odpiranja srednjega in visokega šolstva širšim slojem prebivalstva.

Dr. Jože Gričar je predstavil omrežje gimnazij, ki jih je ustanovila cesarica Marija Terezija  (preberi) v času svojega 40-letnega vladanja. Opozoril je, da je prispevek teh gimnazij k razvoju Evrope še premalo ovrednoten, kar pa naj bi se spremenilo z vzpostavljenim spletnim omrežjem terezijanskih gimnazij.

Ivica Križ, univ. dipl. etnologinja je predstavila najzanimivejše delce iz etnološke kulturne dediščine Dolenjske in Novega mesta (glej povzetek), dopoldanski del pa je zaključil baletnik in koreograf, letošnji Prešernov nagrajenec Janez Mejač z razmišljanjem Korak v dvoje (preberi) osvetlil življenje in delo Pie in Pina Mlakarja, legendarnih baletnikov, tesno povezanih z Novim mestom.

V popoldanskem delu, ki ga je vodil prof. dr. Miha Japelj (član Kulturnega društva Severina Šalija) in predstavil samo prireditev (preberi), je dr. Janez Gabrijelčič (tudi član KDSŠ) v prispevku Leto ljubezni z Rastočo knjigo (preberi) predstavil nastanek in razvoj vseslovenskega projekta Rastoča knjige ter zamisel, da Novo mesto postane mesto ljubezni.

V nadaljevanju je profesor in umetniško-pedagoški vodja Konservatorija za glasbo Jurij Slatkonja Zavoda Friderik I. Baraga Aleš Makovec v prispevku Opera na Dolenjskem ima prihodnost (preberi) utemeljil zamisel o Novem mestu kot glasbenem središču, kar lahko postane samo, če ima opero. Navsezadnje opero v Novem mestu na nek način zahteva številno občinstvo, kar dokazuje množični obisk vseh teh izvirnih opernih predstav v izvedbi in produkciji Vokalne akademije Jurij Slatkonja.

Docent dr. Tomaž Slak je v prispevku Zgodovina in prihodnost Glavnega trga v Novem mestu (glej povzetek) razjasnil številne odprte dileme glede urejanja Glavnega trga vključno z njegovim končnim pogledom v prihodnost.

Marjan Hren, predsednik društva Machova dediščina pod Gorjanci, je v prispevku Machova dediščina pod Gorjanci in noč metuljev (preberi) predstavil Machovo učno pot in z njo povezano družino Mach ter svilnatega prelca metulja jamamaj, ki ga je za svoje sviloprejstvo k nam uvedel Johann Mach.

Po končanih predavanjih so se udeleženci preselili v knjižnični atrij, kjer so prisluhnili nastopu učenk Glasbene šole Marjana Kozine.

Pripravila: M. Markelj in F. Koncilija

GIMNAZIJCI ZA ZAPRTIMI VRATI

Gledališka skupina Goga Gimnazije Novo mesto nadaljuje s tradicijo uprizarjanja kakovostnih predstav, saj je v četrtek, 1. februarja 2018, na odru Kulturnega centra Janeza Trdine premierno odigrala kultno dramo Jeana-Paula Sartra Zaprta vrata. V dveh dopoldanskih ponovitvah so se gogovci predstavili dijakom, večerna predstava pa je bila namenjena someščanom in drugim obiskovalcem..

Mija Jarc, Tara Štraus in Jaka Kunej.

 Scenarij za Zaprta vrata novomeških gimnazijcev je priredila Ana Čuk, dijakinja 4. letnika, ki je poleg Tare Štraus Duvnjak in ob idejah celotne ekipe ustvarjalcev predstave prevzela tudi režijsko vlogo. Priredba besedila je nastajala skozi poletje, intenzivne vaje pa so se začele na začetku šolskega leta. Uprizoritev je v celoti delo dijakov, ki so poleg igre prevzeli tudi scenografijo, kostumografijo in tehnično izvedbo, kot mentor pa jih je usmerjal profesor latinščine Marko Kastelic. V naslovnih vlogah so nastopili četrtošolki Tara Štraus Duvnjak kot Estelle in Mija Jarc kot Ines ter dijak 1. letnika Jaka Kunej kot Garcin.

Eksistencialistična drama Zaprta vrata že vse od prve uprizoritve leta 1944 postavlja vprašanja o človekovi krivdi, predvsem za lastna dejanja. Spremlja sobivanje treh posameznikov, ki se – naključno ali ne – znajdejo v sobi za zaprtimi vrati, v novodobnem peklu. Tudi gimnazijska Zaprta vrata kot v izvirniku predstavijo zgodbo teh na prvi pogled popolnoma različnih oseb. Obsojene na sobivanje za zaprtimi vrati počasi razkrivajo krivdo in laži svojega zemeljskega življenja, dokler od njih ne ostane le še resnica. Interpretacija mladih poudarja pomen človekovega bivanja na Zemlji, hkrati pa namiguje na utesnjeno in omejeno življenje sodobnega človeka v današnji družbi. So pekel res ljudje okoli nas?

Dijaki v glavnih in stranskih vlogah so se odlično znašli in navdušili ne le z interpretacijo dolgega in zahtevnega besedila, temveč tudi z mimiko, kretnjami in drugo nebesedno komunikacijo. V Sartrovi drami nastopajo le štiri osebe, gimnazijci pa so na oder domiselno postavili še sedem igralcev, ki odigrajo tudi prizore dogodkov, o katerih se osebe v izvirniku pogovarjajo. Scena je minimalistična in sledi Sartrovemu opisu, z igro svetlobe oziroma temnih barv in rdeče pa poglablja vtis utesnjenosti in brezizhodnosti. Brezčasni kostumi, izbrani glede na poklic, položaj in karakter oseb, kažejo, da problematika Zaprtih vrat ostaja večna, navdušujoče pa je, da je zanimiva tudi razmišljujočim mladim.

Želimo si, da Zaprta vrata niso zadnji projekt te obetavne ekipe v gledališki skupini Goga.

Suzana Krvavica