Č E S T I T K A in V O Š Č I L O

Spoštovane članice in člani,

    
                                                                    Matthias Stomer

najprej vam čestitam ob dnevu samostojnosti in enotnosti, ob

prihajajočih božičnih in novoletnih praznikih pa vam želim

medsebojne spoštljive ljubezni in blagega sožitja, veselja in notranjega miru. Naj bo novo leto 2020 polno osebnega zadovoljstva in ljubega zdravja.

S spoštovanjem

Novo mesto, december 2019

Franci Koncilija

Dodaj odgovor