S prireditvami, kulturnimi ali zgolj zabavnimi, je dandanes žal tako, da so vse bolj povezane z glasnostjo. Bolj ko je na kakšni prireditvi glasno in hrupno, bolj je menda zabavno. Morda so tisti, ki se veliko »kulturno izpopolnjujejo« na tovrstnih
dogodkih, res že malce naglušni in jih visoke decibelne
vrednosti ne motijo več, a vendar le ne bi smele postati neizbežno pravilo in naša prireditvena vsakdanjost.
Še manj se zdi potrebno, da se po tem zgledujejo
v gostinskih lokalih, trgovskih središčih in
še kje, kjer se ljudje dandanes radi zadržujejo, poleti še
posebej pogosto in radi. Lahko bi rekli, da je tudi tja
vdrla kulturno-prireditvena hrupnost, saj smo hočeš
nočeš pri nakupovanjih ali pitju kavice kot na nekakšnih vsiljenih hrupnih glasbenih festivalih, ki so za nameček običajno še večinsko uglašeni na cenene proizvode zabavnoglasbene mašinerije naših nekdanjih bratskih republik.

Milan Markelj