PLASTIČNE VREČKE UPORABLJAJMO VEČKRAT

Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije je s 1. septembrom 2018 začelo pomembno akcijo za varovanje okolja v Sloveniji. V trgovinah in prodajalnah bo akcija potekala septembra, v osnovnih šolah pa celo šolsko leto 2018/19. Akcijo so poimenovali »IMAM SVOJO VREČKO!«. Zanimivo je, da je kampanja usmerjena v poudarjanje pomena preprečevanja odpadkov in najpomembnejših ukrepov za čim manj odpadkov. Zato se vsebina ne osredotoča na pravilno ravnanje z odpadnimi lahkimi plastičnimi nosilnimi vrečkami, ampak bolj na njihovo trajnejšo, to je večkratno uporabo. To je pomembno, kajti vsak posameznik še kako vpliva na kakovost okolja, v katerem živimo. Kampanja je namenjena širši javnosti, s poudarkom na negovanju kulture bivanja in okolja ter sočasnega izobraževanja otrok.

KAJ JE CILJ KAMPANJE

Cilji kampanje so jasni: povečati prepoznavnost problema in posledic onesnaževanja in obremenjevanja okolja z lahkimi plastičnimi nosilnimi vrečkami; spodbuditi trajno zmanjšanje potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk; doseči okoljski cilj glede zmanjšanja potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk.

PROBLEMATIKA PLASTIČNIH VREČK

Plastične nosilne vrečke imajo zelo majhno maso, obenem pa so močne, obstojne in poceni. To so glavne lastnosti, ki so pripomogle k njihovi razširjeni in masovni uporabi. Posledica sedanje potrošnje plastičnih nosilnih vrečk je veliko smetenje okolja in neučinkovita raba virov. Smetenje s plastičnimi nosilnimi vrečkami povzroča onesnaženost okolja in povečuje problem smetenja voda, kar ogroža vodne ekosisteme po vsem svetu. Z vidika varstva okolja so najbolj problematične plastične nosilne vrečke z debelino stene manj kot 50 mikronov (lahke plastične nosilne vrečke), ker jih redkeje ponovno uporabimo kot debelejše. To pomeni, da hitreje pristanejo med odpadki, zaradi njihove majhne mase pa pogosteje smetijo okolje. V okolju se ne razgradijo tudi več kot sto let. Tam se akumulirajo in povzročajo okoljsko, gospodarsko in družbeno škodo.

EU UREDBA ZAVEZUJE

S sprejetjem sprememb Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo se je Slovenija zavezala k naslednjemu okoljskemu cilju glede potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk: do konca leta 2019  letna raven potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk na osebo naj ne bi presegala 90, do konca leta 2015 pa naj bi padla na 40 takih vrečk na osebo.

(Vir: Ministrstvo za okolje in prostor (MOP))

 

Pripravil: Franci  Koncilija

Dodaj odgovor