C:\Users\uporabnik\Desktop\NM - ŠKOFIJSKA SPLETNA STRAN -PRISPEVKI\12 - SVETI MODEST - 31. 03. 2023\530 - LET NM KAPITLJA\NM - PROŠTIJA.jpg

Nekdanji Kolegiatni kapitelj, sedaj novomeška škofija

Spoštovane članice in člani KDSŠ ter ostali ljubitelji kulture in Novega mesta,

z veseljem vam pošiljava vabilo na simpozij ob 530-letnici ustanovitve Kolegiatnega kapitlja v Novem mestu. Iz priloženega programa simpozija je razvidno, kako zgodovinsko pomemben je ta dogodek za prepoznavnost   novomeške škofije, za celotno slovensko Cerkev, Mestno občino Novo mesto in tudi širše.

V pričakovanju vaše udeležbe se zahvaljujem za sodelovanje in vas lepo pozdravljam.

Franci Koncilija, njen namestnik.

Priloga: Program simpozija