Novomeščan Smiljan Trobiš, prepoznaven in uveljavljen pesnik ter član Kulturnega društva Severina Šalija, neumorno ustvarja že desetletja. Zadnja leta v sodelovanju s KDSŠ domala vsako leto izda najmanj dve pesniški zbirki, zadnje čase pa se uspešno uveljavlja tudi v drugih kulturnih sredinah naše domovine.  

 .   

Tako se je že kar »ukoreninil« na Obali, v Kopru, kjer uspešno deluje Društvo za sobivanje starejših (DSS) Koper, ki poleg številnih drugih dejavnosti neguje in ceni tudi kulturo, še posebej literaturo in poezijo. Smiljan Trobiš je z njimi najprej sodeloval z objavljanjem pesmi v njihovem priljubljenem društvenem glasilu, že lani pa tudi v njihovi prvi pesniški zbirki z več avtorji, ki so jo naslovili Iskrice našega navdiha. Zbirko pesmi je natisnil grafični studio Andrej Špes, istoimenska založba iz Novega mesta pa je pesniško zbirko soizdala skupaj s Kulturnim društvom Severina Šalija. Pesniška zbirka je bila natisnjena v 300 izvodih in je že skoraj pošla. Gre torej za zgledno kulturno sodelovanje dveh slovenskih regij: Dolenjske in Primorske.

Fotografije: Franci Koncilija

Pripravil: Franci Koncilija

 

O PESNIKU SMILJANU TROBIŠU

Rojen je 2. 11. 1956 v Novem mestu, tu je leta 1975 tudi zaključil gimnazijo. Študiral je medicino na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Diplomiral je na Pedagoški akademiji v Ljubljani. Po poklicu je predmetni učitelj kemije, biologije in angleščine. Od leta 1999 ima status svobodnega ustvarjalca na področju kulture − književnika. Je član Društva slovenskih pisateljev. Leta 2005 je prejel Trdinovo nagrado Mestne občine Novo mesto za uspehe na kulturnem in literarnem področju. Živi in ustvarja v Novem mestu.

  

Objavljati je začel že v gimnaziji, v glasilih Stezice in Izvestja ter v Dolenjskem listu, nato v literarnih revijah in časopisih: Otočje O, Oznanjenje, Rast, Literatura, Znamenja, Revija 2000, Pesniška tribuna, Tretji dan, Mentor, Družina, Apokalipsa, Letni časi, Park, Ognjišče, Vsesledje, Vpogled, Poetikon, Primorska srečanja, Locutio, Prijatelj, Zvon. V revijah objavlja tudi eseje. Sodeloval je v skupnih projektih Literarnega kluba Dragotina Ketteja v Novem mestu in s poezijo v katalogih slikarjev in likovnih monografijah. Izdal je pesniško-likovni zbornik Prelivi slik, besed in oblik. Sodeloval je v zbornikih molitvene poezije in v mednarodni antologiji haiku poezije. Izdal je zgoščenko ljubezenskih pesmi. Zastopan je v antologiji Novomeška knjiga urednika Milčka Komelja. Izdal je zbirko poezije v prozi in refleksivnih tekstov ter domislic in spoznanj Tam so daljave čiste ter izbor izrekov Domislice in spoznanja. Sodeloval je v zbornikih slovenskega aforizma.

Izdal je tri zbirke meditacij O lepoti krščanskega življenja in zbirko molitev Ko tišina me objame ter križeva pota Mali križev pot in Mali križev pot z vstajenjem. Napisal je tri knjige o kreativnem pisanju: Živeti s pisanjem, Pisanje kot terapija in Kako naj povem?. Objavljenih ima več elektronskih knjig, nekatere s prevodi v tuje jezike, pri različnih založbah.

Izdal je naslednje samostojne pesniške zbirke: V modro (1994), Srečanja (1995), Očiščeno jutro (1998), Dan je globok (2002), Ti si meni dar (2004), Zaveza (2004), Košček neba med vejami (2006), Beli krog (2006), Po lahki teži hrepenim (2007), Hvalnica lepoti (2007), Kakor oblaki … (2009), Topli dež (2009), Trenutki (2011), Sreča tišine (2012), Tiha želja (2012), Zatišje (2013), Trepet (2013), Trialog (2014), Spreminjanja (2014), Pod zasviti zvezd (2015), Meander (2015), Nad besedami je nebo (izbrane pesmi, 2016), Prelepi večer (2017), Oboki tihe svetlobe (2017), Tančine (2018), Plivkanja (2018).