(Smiljan Trobiš, Oblaki pod nami, Ljubljana, Spes, 2019)

Smiljan Trobiš je v letu 2019 napisal svojo tretjo zbirko domislic in spoznanj z naslovom Oblaki pod nami, ki jo je izdalo Kulturno društvo Severin Šali. Za tenkočutno v modri barvi izrisano naslovnico je poskrbel umetnik Boris Štrukelj, slika pa nosi naslov Ljubezen – pogled na Bovec.

Spremne besede so h knjižici prispevali kar trije avtorji Marjan Pungartnik, teolog dr. Stanislav Matičič in Andrej Špes, uvodno besedo pa je zapisal pesnik sam. V njej nam je zaupal, od kod se mu je porodila ideja za naslov, hkrati pa rdeča nit zapisovanja hipnih vtisov in razpoloženj. Že na tem mestu je bralcu vlil upanje in pot navzgor, k svetlobi in (samo)uresničenju. Povedal je, da »se /(lahko)/ postavimo nad oblake. Če imamo upanje in cilj nad njimi, se bodo tudi naša pot, mišljenje in ravnanje usmerjali tja. In bomo prispeli«.

Kakor že druge Trobiševe zbirke je tudi pričujoča plod večletnega zapisovanja idej, misli, zamisli, utrinkov in beležnic, ki so se rojevale ob svojevrstnih dogodkih, druženjih s prijatelji, znanci in neznanci, prav tako pa s pesnikovim lastnim preživljanjem in doživljanjem prostora in časa.

V domislicah in spoznanjih se avtor poigrava s posameznikovo svobodo, ljubeznijo, radostjo, trpljenjem in nasploh življenjem. Na knjižnih straneh so zapisane misli, ki presegajo današnji prostor in čas, so veljale v preteklosti in bodo zaznamovale tudi prihodnost. Bralec se tako lahko vedno znova vrača k domiselnim utrinkom, jih raziskuje, v njih odkriva še neodkrito, občuti misel in (za)tipa duha. V sodobnem življenjskem vsakdanu ga avtor z njimi opozarja na stranpoti in mu kaže pot, njegovemu telesu vdahne misel, z besedo napoji duha, da lahko brez krivde počiva in miruje ter slavi sleherni dan svojega življenja.

Ljubitelju Trobiševe poezije lahko (za)želimo, da bi – tudi še v tako nemirnem, sodobnem življenjskem vsakdanu – našel zavetje miru in tišine za svoje popotovanje v širjave pričujočih domislic in spoznanj ter se v njih in z njimi znova vračal in se vrnil k sebi. Le-tu namreč domuje vsa lepota in svetloba bivanja.

Pripravila: Manja Žugman