Članstvo

Upravni odbor:

prof. dr. Milček Komelj, predsednik
Franci Koncilija, namestnik predsednika
Suzana Krvavica, prof., tajnica
dr. Jožica Jožef Beg, prof., članica
dr. Marko Koščak, član
Darja Peperko Golob, prof. članica
Danica Rangus, prof. članica
Marjanca Kočevar, članica

Disciplinska komisija:

Bojan Avbar, predsednik
Miroslav Gutman, član
Alojz Zupančič, član

Nadzorni odbor:

dr. Janez Gabrijelčič, predsednik
Sandra Hrovat, članica
Janko Goleš, član

Ustanovni člani:

Franci Koncilija
dr. Jožica Jožef Beg
dr. Janez Gabrijelčič
dr. Marko Koščak

Uredniški odbor založniške dejavnosti

Tomaž Koncilija, predsednik
dr. Jožica Jožef Beg, članica
Suzana Krvavica, članica
Darja Peperko Golob, članica
Marinka Miklič, tajnica

Urednik društvene spletne strani

 

Spletna stran Kulturnega društva Severina Šalija Novo mesto. Urednik: Franci Koncilija.