Lansko leto je Kulturno društvo Severina Šalija izdalo monumentalno monografijo Milček Komelj. Življenje z umetnostjo. Letos bo izšla monografija SEVERIN ŠALI, pesnik, prevajalec, urednik. Življenjska in literarna pot po dokumentih, pričevanjih in presojah 2019. Napisal jo je profesor France Pibernik.

prof. France Pibernik

Na 6. seji Upravnega odbora (UO) KDSŠ, ki je bila sredi januarja letos, je že kazalo, da monografije ne bo. Pojavilo se je veliko odprtih vprašanj – kdo bo urednik, lektor, recenzent, kdo bo napisal bibliografijo o Severinu Šaliju itd. Na vsa ta vprašanja na seji nismo našli odgovorov, nihče pa tudi ni bil pripravljen prevzeti odgovornosti za vodenje projekta in posameznih področij. Čez kakšen mesec sem povabil k sodelovanju člana društva profesorja Tomaža Koncilijo in dr. Marijana Dovića. Sporazumno sta se dogovorila, da bo vodenje projekta v funkciji urednika prevzel dr. Marijan Dović, Tomaž Koncilija pa zaradi drugih obveznosti ni mogel prevzeti nobenih nalog.

Tako je dr. Marijan Dović v četrtek, 7. marca 2019, začel opravljati funkcijo urednika monografije o Severinu Šaliju. Obljubil je, da bo poskrbel tudi za dva recenzenta in bibliografa, knjiga pa bo obdelana v sklopu projekta Znanstveno raziskovalnega centra SAZU. Jezikovni pregled knjige bo opravil član KDSŠ prof. dr. Janez Dular. Pred enim letom, 17. februarja 2018, je naš član in pesnik Smiljan Trobiš napisal akrostih Severinu Šaliju, ki ga z veseljem objavljamo.

Monografija o Šaliju je avtorsko delo profesorja Franceta Pibernika, nastalo v spomin dragemu prijatelju in sodelavcu, pesniku Severinu Šaliju. Knjiga bo obsegala okoli 200 strani večjega formata, predstavljeno pa bo celotno Šalijevo življenje in delo. Monografija je razdeljena na več poglavij, med najpomembnejšimi pa so: Zgodnji čas, V središču literarnega dogajanja, Skozi drugo svetovno vojno in okupacijo, Povojno, novomeško obdobje, In čas potem.

Monografija o Severinu Šaliju bo slovesno predstavljena na 11. Šalijevem večeru v torek, 1. oktobra 2019, v Knjižnici Mirana Jarca.

SEVERINU ŠALIJU

Sam, kot je pesnik sam na svetu,
Enigem poln in prepolnega srca,
V višave si dvigal blestečega duha,
Elegije so vrele v tebi, poetu …
Ranjeno dušo si drugim podarjal,
Iz nje je tekla pesem – kri,
Neprepoznan zven resnice zdaj zveni,
Ujet v globoko poezijo zatemnjene radosti.

Še više zdaj strune drhtijo;
Angeli vse preustvarijo v angelsko,
Lepota je bila tvoja lestev v nebo
In pela je eno samo melodijo …
Jasnine so čiste, resnične in lepe,
Umirjena pesem je postala zlato …

Smiljan Trobiš, Novo mesto, 17. 2. 2018

Pripravil: Franci Koncilija

Kategorije: Društveno