Članki

Dr. Franc Cvelbar:

Veliki pok, stvarjenje in “avtonomne zemeljske stvarnosti”
Članek iz revije ZRNO SKI, letnik XIX, št. 1
Temna snov in energija
Članek iz revije Zvon, 2009, št. 1
Higgsovi bozoni – “božji delci”
Članek iz revije Zrno, 2014, št. 1

 

Dr. Vitomir Slugić:

Prijateljstvo med arhitektom Plečnikom in patrom Markušićem
Korespondenca arhitekta Jožeta Plečnika s patrom Josipom Markušićem (1889-1968) je zanimiv vir, ki pomaga dodatno razumeti Plečnika kot človeka in umetnika, razpetega med življenjem in smrtjo ter globoko zaupajočega v Boga, kar vse je vtkano v dela tega velikega slovenskega umetnika.

 

Ksenja Hočevar:

Spev beneške renesanse
O Tintorettovi sliki sv. Miklavža v stolni cerkvi v Novem mestu

 

Alenka Šivic-Dular:

Življenje in delo Rajka Nahtigala
Predavanje ob izročitvi posmrtne maske Rajka Nahtigala Knjižnici Mirana Jarca

 

Dr. Janez Dular:

 

Dr. Miha Japelj:

Ob novem listu Rastoče knjige v Šentjanžu
Govor v Šentjanžu leta 2016

 

Dr. Marijan Dović:

Podbevšek in slovenska zgodovinska avantgarda
Razmišljanje o znamenitem novomeškem avantgardistu

 

France Tomšič:

Prof. Rajko Nahtigal
Govor na III. kongresu Zveze slavističnih društev

 

Dr. Daniel Brkič:

Krščanski ateizem
Razmišljanje ob 500-letnici reformacije
500 let reformacije
Razmišljanje o reformaciji kot pomembnem zgodovinskem gibanju

 

Franci Koncilija:

Martin Krpan malo drugače
Zapis o knjigi dr. Milana Jazbeca “Martin Krpan, diplomat in vojščak”, v kateri avtor prikaže slovenskega ljudskega junaka v povsem novi luči.
Bajeslovna bitja na Gorjancih
Zapis o bajeslovnih bitjih na Gorjancih

 

Spletna stran Kulturnega društva Severina Šalija Novo mesto. Urednik: Franci Koncilija.