Od prvih jamskih zapisov do e-knjige

Pripravil: Franci Koncilija

Knjigo Zgodovina knjige skozi knjige sta napisala Roderic Cave in Sara Ayad, izšla pa je leta 2015. To je bogato ilustrirana monografija razgibane pettisočletne zgodovine knjige, ki na zanimiv in privlačen način predstavi razvoj knjige od prvih zapisov v prazgodovini pa vse do današnje e-knjige. Na vsebinski ravni delo ne predstavlja vrhunskega dosežka, a je kljub temu vredno branja, saj avtorja zajameta širok spekter knjižne produkcije s posebnim poudarkom na predstavitvi materialov, tehnike tiskanja, oblikovanja, žanra itd. Skratka, ta knjiga nam v izbranem jeziku ne predstavi samo različnih tipov medijev, s pomočjo katerih so ljudje v zadnjih petih tisočletjih zapisovali besedila, temveč nam pokaže tudi razvoj različnih knjižnih vsebin, ki jih je človek uspel spraviti med platnice. 

KAJ JE KNJIGA?

Knjiga je zbirka popisanih in porisanih ali potiskanih listov iz papirja, pergamenta ali drugega materiala, na eni strani zvezanih skupaj in ovitih v platnice. Knjiga je lahko tudi oznaka za literarno delo, v zadnjem času pa poznamo tudi izraz e-knjiga. S tem izrazom označujemo literarna del, ki so shranjena na elektronskih medijih in dostopna s pomočjo računalnika. Ljubitelja knjig imenujemo bibliofil, človeku, ki veliko bere, pa pravimo knjižni molj. Mednarodna skupnost je za svetovni dan knjige razglasila 23. april, ki ga vsako leto obeležimo na najrazličnejše načine.

PREDSTAVITEV KNJIGE

Knjiga Zgodovina knjige skozi knjige je planetarna, saj predstavlja knjige z vsega sveta skozi celotno zgodovino nastajanja knjige. Avtorja dela sta strokovnjaka s področja zgodovine knjige. Cave se ukvarja predvsem z zgodovino knjige, Ayadova pa z raziskovanjem in urejanjem slikovnega gradiva. Knjiga je zbir stotih prelomnih knjig, ki so predstavljene na samo dveh straneh, niz pa se začne z opisom jamskih slikarij, nadaljuje s klinopisnimi tablicami, zapisi na papirusu, bambusu, lesu, lubju, palmovih listih, kosteh itd. Predstavljena so tudi naslednja dela: Homerjeva Iliada, Ptolomejevo Zemljepisno navodilo, Farnesejev horarij, Gutenbergova Biblija, ilegalni tisk med drugo svetovno vojno in e-knjige.
Zanimivo je, da knjiga Zgodovina knjige skozi knjige niti z besedico ne omenja Svetega pisma, knjige vseh knjig, ki je nastala pri Judih, ti pa so znani kot ljudstvo Knjige. Avtorja ali pisci spremne besede odsotnosti tega svetovnega bisera literature tudi niso pojasnili. Natančno pa je v knjigi popisanih kar nekaj muslimanskih knjig oziroma avtorjev, kot so Ali Sufijeva Knjiga zvezd stalnic, pozabljen predhodnik Leonarda da Vincija, Al Džazarijev Pregled umetnosti mehanike, Mansurjeva anatomija, ki je prvi anatomski atlas itd. Znano je, da se je v zgodovini človeštva s knjigami dogajalo marsikaj. Drugi Vatikanski koncil (1962–1965) je ukinil stoletja trajajoči seznam prepovedanih knjig, tako imenovani Index Librorum Prohibitorum, ki ga je vpeljal papež Pavel IV. sredi 16. stoletja. V dobi protireformacije je katoliška Cerkev zažigala protestantske knjige, v dobi nacizma pa so zažigali knjige avtorjev, ki so bili v Nemčiji prepovedani. V Sloveniji je bila najbolj razvpita cerkvena prepoved Cankarjeve Erotike. In kakšna prihodnost čaka knjigo? Knjiga ne bo nikoli izumrla, kajti če knjige ne bo, tudi ljudi ne bo več. Brez knjige ni kulture, brez kulture pa tudi narod ne more obstati … Kaj bomo izbrali Slovenci?