ZAPISNIK USTANOVNEGA ZBORA KDSŠ

ki je bil v petek, 2. 12. 2016, z začetkom ob 17.00 v Trdinovi čitalnici Študijske knjižnice Mirana Jarca

Prisotnost: 42 članov

DNEVNI RED USTANOVNEGA ZBORA:

Ustanovni sestanek KDSŠ je do drugega dela 5. točke dnevnega reda vodil Franci Koncilija.