NAČRT DEJAVNOSTI KULTURNEGA DRUŠTVA SEVERINA ŠALIJA ZA LETO 2017


A) DEJAVNOSTI S PODROČJA ISTOVETNOSTI SLOVENSKEGA JEZIKA, KNJIGE, KULTURE IN SEVERINA ŠALIJA

1. Ohranjanje istovetnosti slovenskega jezika, njegovega razvoja in pravice do knjige, kar bomo dosegli:

2. Dejavnosti na področju istovetnosti oživljanja ustvarjalnega opusa Severina Šalija:

3. Sodelovanje s sorodnimi združenji in društvi in vključevanje vanje:

 

B) DEJAVNOSTI DRUŠTVA PRI URESNIČEVANJU PROJEKTOV

 

C) PRAZNOVANJE JUBILEJEV IN DRUGE DEJAVNOSTI

1. Praznovanje kulturnega dne – 8. februar

2. Mednarodni dan maternega jezika – 21. februar

3. Svetovni dan poezije – 21. marec

4. Akademik prof. dr. ANTON OCVIRK (1907–1980), 110-letnica rojstva; dr. Anton Ocvirk je bil utemeljitelj slovenske primerjalne književnosti – 23. marec

5. Akademik prof. dr. RAJKO NAHTIGAL (1877–1958), 140-letnica rojstva; Novomeščan, filolog in slavist – 14. april

6. Svetovni dan knjige – 23. april

7. Prof. KAREL BAČER (1917–2008), slavist,100-letnica rojstva – 13. maja

8. ILKA VAŠTE (1891–1967), pisateljica, 50-letnica smrti – 3. julij

9. Akademik in arhitekt EDVARD RAVNIKAR (1907–1993), 110-letnica rojstva; rojen je bil v Novem mestu – 4. december

10. Nekdanji župan Novega mesta JOSIP REŽEK( 1883–1966), 50-letnica smrti – 22. december

 

D) STROKOVNA EKSKURZIJA OB 500-LETNICI REFORMACIJE

Obisk Trubarjevega groba v Derendingnu, Nemčija, maja ali junija 2017

Pripravil: Franci Koncilija