Arhiv Značk: KD Severina Šalija

Ustanovimo odbor za obnovo Jakčevega spomenika!

Pozdravljeni gospod predsednik Milček Komelj,
spoštovani člani KDSŠ in ostali simpatizerji društva!

Čeprav ste nekateri še na dopustu, Vam kljub temu pišem. Moj članek o skrunitvi groba Novomeščana, slikarja in akademika Božidarja Jakca na spletni strani Kulturnega društva Severina Šalija (KDSŠ) in v Dolenjskem listu je pri številnih bralcih in članih društva naletel na pozitiven odmev, saj so me mnogi spodbudili , naj naredimo vse, da bo Jakčev doprsni kip spet na svojem mestu. O tej problematiki sem prejel tudi prijazno pismo župana Gregorja Macedonija.

Zadeva je dokaj kompleksna in zahteva resen ter strokoven pristop. Ker sem prepričan, da me v teh prizadevanjih podpirate, sem se opogumljen odločil, da Vam pošljem pobudo za ustanovitev Odbora za obnovo Jakčevega spomenika na pokopališču v Ločni.

V ta namen Vas prosim, da mi sporočite, da s to pobudo načeloma soglašate, hkrati pa predlagate tudi imena za petčlanski odbor. Zahvaljujem se Vam za sodelovanje in Vas lepo pozdravljam!

Franci Koncilija, namestnik predsednika

Članici našega društva nagrajeni

Članici KD Severina Šalija, Rezka Povše in Marinka  Marija Miklič, obe literarni ustvarjalki, sta na natečaju Ženske – še vedno prezrta polovica, ki ga je razpisalo Slavistično društvo Dolenjske in Bele krajine, prejeli nagradi v kategoriji odraslih udeležencev. Rezka Povše je prejela prvo nagrado za pesem Tečem z volkovi, Marinka Marija Miklič pa drugo nagrado za kratko zgodbo Vlak odhaja

Obema čestitamo z željo, da bi s svojimi pesmimi in prozo še naprej duhovno bogatile vse, ki ljubimo tovrstno besedno umetnost.

2. Šalijev večer

Predavanje prof. dr. Alenke Šivic-Dular o znamenitem Novomeščanu, jezikoslovcu akad. prof. dr. Rajku Nahtigalu, in izročitev njegove zapuščine v hrambo in trajno last Knjižnici Mirana Jarca.

Pripravil: Milan Markelj

Akad. prof. dr. Rajko Nahtigal

V počastitev 140-letnice rojstva Novomeščana prof. dr. Rajka Nahtigala (1877–1958), jezikoslovca, paleoslavista in rusista, akademika, prvega predsednika Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter prvega dekana Filozofske fakultete v Ljubljani,  je Kulturno društvo Severina Šalija pripravilo 2. društveni večer, ki je včeraj zvečer potekal v  Trdinovi čitalnici Knjižnice Mirana Jarca v Novem mestu.

Akademikovo življenje, predvsem pa njegov obsežni in za jezikoslovje dragoceni ustvarjalni opus je predstavila zaslužna profesorica dr. Alenka Šivic-Dular, ki je na Oddelku za slavistiko Filozofske fakultete v Ljubljani delovala na področju primerjalnega slovanskega jezikoslovja. Opozorila je trajno vrednost Nahtilovih znanstvenih prizadevanj in na njegovo vizionarsko usmerjenost, ki mu še dandanašnji zagotavlja enega najbolj uglednih mest med našimi jezikoslovci. Strokovno, a za občinstvo dovolj poljudno in zanimivo predavanje je popestril Tomaž Koncilija, ki je prebral nekaj zanimivih besedil iz Nahtigalove zapuščine.

Ob zaključku 2. Šalijevega večera je v imenu Slavističnega društva Slovenije prof.  dr. Alenka Šivic-Dular izročila Knjižnici Mirana Jarca v hrambo in trajno last zapuščino zaslužnega Novomeščana, akad.  prof. dr. Rajka Nahtigala. Gre za njegovo posmrtno masko, namizno lučko in stekleni svečnik. Vse to je skoraj  štiri desetletja hranil Marko Kranjec, vodja knjižnice Oddelka za slovanske jezike in književnost Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, ko se je upokojil, pa je zapuščino predal Katedri za primerjalno slovansko jezikoslovje. Zdaj Nahtigalova predmetna zapuščina bogati novomeško knjižnico in se je tako na simbolni način imenitni Novomeščan vrnil v svoj rojstni kraj.

DAROVNICA Slavističnega društva Slovenije Knjižnici Mirana Jarca

DODATNO BRANJE: Govor Franceta Tomšiča o Rajku Nahtigalu, objavljen v reviji Jezik in slovstvo št.2, 1962