Knjige

Mitja Gros: Znamenja novomeške pokrajine
Diplomska naloga, v kateri je avtor za diplomsko nalogo na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani raziskal zanimivo sakralno kulturno dediščino na širšem območju Novega mesta, okrog 250 znamenj, ki kljub povojnemu uničevanju stojijo vsepovsod.

Jakob Polenšek: Novomeški župani med obema vojnama
Diplomska naloga iz novejše zgodovine Novega mesta

Jakob Polenšek: “Blizo Bršlina vzdiguje se že kolodvor”
O železniški postaji Novo mesto do velike vojne

Smiljan Trobiš: Izbrane pesmi
Pesniška zbirka plodovitega novomeškega pesnika z izborom pesmi iz vsega njegovega ustvarjalnega obdobja.

Tone Jakše: Čas, ko so še ajdo sejali
Zapis o ne tako oddaljenih, a že skoraj pozabljenih časih

Tone Jakše: Pričevanja 
Pričevanja o življenju naših ljudi v času, ki je imel doslej le polikano in ponarejeno podobo.

Milan Markelj: Klicaji
Komentarji, ki so izhajali v rubriki Klicaj v Dolenjskem listu, a so še vedno vredni branja

Milan Markelj: Smerokazi mnogih poti
Intervjuji, objavljeni v Dolenjskem listu in reviji Rast.

Ivan Vrhovec: Čolnarji in brodniki na Ljubljanici in Savi
Nekdanji ravnatelj novomeške gimnazije in pisec zgodovinske knjige o Novem mestu piše o obrti, ki je nekdaj cvetela, potem pa povsem izumrla

Janez Trdina: Verske bajke
Bajke, ki jih je Trdina zbral med dolenjskimi ljudmi in govore o vsem mogočem, od nastanka sveta do življenja novomeškega svetnika sv. Feliksa

Spletna stran Kulturnega društva Severina Šalija Novo mesto. Urednik: Milan Markelj.