Članstvo

Upravni odbor:

prof. dr. Milček Komelj, predsednik
Franci Koncilija, namestnik predsednika
Suzana Krvavica, prof., tajnica
dr. Jožica Jožef Beg, prof., članica
dr. Marko Koščak, član
Darja Peperko Golob, članica
Marjanca Kočevar, članica

Disciplinska komisija:

Bojan Avbar, predsednik
Miroslav Gutman, član
Alojz Zupančič, član

Ustanovni člani:

Franci Koncilija
dr. Jožica Jožef Beg
dr. Janez Gabrijelčič
dr. Marko Koščak

Uredniški odbor založniške dejavnosti

Tomaž Koncilija, predsednik
dr. Jožica Jožef Beg, članica
Milan Markelj, član
Suzana Krvavica, članica
Darja Peperko Golob, članica
Marinka Miklič, tajnica

Urednik društvene spletne strani

Milan Markelj

Spletna stran Kulturnega društva Severina Šalija Novo mesto. Urednik: Milan Markelj.