Članstvo

Upravni odbor:

prof. dr. Milček Komelj, predsednik
Franci Koncilija, namestnik predsednika
Suzana Krvavica, prof., tajnica
dr. Jožica Jožef Beg, prof., članica
dr. Marko Koščak, član
Darja Peperko Golob, članica
Marjanca Kočevar, članica

Disciplinska komisija:

Bojan Avbar, predsednik
Miroslav Gutman, član
Alojz Zupančič, član

Ustanovni člani:

Franci Koncilija
dr. Jožica Jožef Beg
dr. Janez Gabrijelčič
dr. Marko Koščak

 

Spletna stran Kulturnega društva Severina Šalija Novo mesto. Urednik: Milan Markelj.