Članki

Dr. Vitomir Slugić: Prijateljstvo med arhitektom Plečnikom in patrom Markušićem
Korespondenca arhitekta Jožeta Plečnika s patrom Josipom Markušićem (1889-1968) je zanimiv vir, ki pomaga dodatno razumeti Plečnika kot človeka in umetnika, razpetega med življenjem in smrtjo ter globoko zaupajočega v Boga, kar vse je vtkano v dela tega velikega slovenskega umetnika.

Ksenja Hočevar: Spev beneške renesanse
O Tintorettovi sliki sv. Miklavža v stolni cerkvi v Novem mestu

Alenka Šivic-Dular: Življenje in delo Rajka Nahtigala
Predavanje ob izročitvi posmrtne maske Rajka Nahtigala Knjižnici Mirana Jarca

Dr. Janez Dular: “Za slovenščino moramo poskrbeti sami”
Intervju za revijo Gea

Dr. Miha Japelj: Ob novem listu Rastoče knjige v Šentjanžu
Govor v Šentjanžu leta 2016

Dr. Marijan Dović: Podbevšek in slovenska zgodovinska avantgarda
Razmišljanje o znamenitem novomeškem avantgardistu

France Tomšič: Prof. Rajko Nahtigal
Govor na III. kongresu Zveze slavističnih društev

Dr. Daniel Brkič: Krščanski ateizem
Razmišljanje ob 500-letnici reformacije

Dr. Daniel Brkič: 500 let reformacije
Razmišljanje o reformaciji kot pomembnem zgodovinskem gibanju

F. Koncilija: Martin Krpan malo drugače
Zapis o knjigi dr. Milana Jazbeca “Martin Krpan, diplomat in vojščak”, v kateri avtor prikaže slovenskega ljudskega junaka v povsem novi luči.

F. Koncilija: Bajeslovna bitja na Gorjancih
Zapis o bajeslovnih bitjih na Gorjancih

 

Spletna stran Kulturnega društva Severina Šalija Novo mesto. Urednik: Milan Markelj.