Občni zbor društva in literarni večer

Četrtek, 22. marca, bo za člane in simpatizerje KD Severina Šalija ter za ljubitelje slovenske izvirne knjige zanimiv in pester dan. Ob 16. uri bo v Trdinovi čitalnici Knjižnice Mirana Jarca v Novem mestu 1. občni zbor društva (glej vabilo), na katerem se bodo člani seznanili s preteklimi dejavnostmi in s finančnim poslovanjem društva pa tudi z načrti v letu 2018.

Ob 18. uri pa bo v atriju knjižnice literarni večer, na katerem bo Milan Markelj, urednik spletne strani društva, v pogovoru s pisateljico in našo članico Marinko Marijo Miklič predstavil njeno novo knjigo V kamen vklesano (glej vabilo).

Marjanca Kočevar: TRI PESMI

TRI PESMI

vdihavam sonce in sneg
kot eliksir se pretaka v meni
mehki med
rožmarin se rožnato
razcveti
v srčne prekate medi
pisana ptica
lahna snežinka
polna resnice tenkih bodal
jih vame
v strah
v orfejevo piščal nameri

da je pesem ko umre
beli jezdec zime
v drobnem spevu
sinice v letu
Resnice v getu

***

ko ne moreš več verjeti
zmedenemu filozofu
zamrzneš misel
in iščeš naprej

vsakdo kuje svojo zvezdo
ki se navsezadnje spet
spremeni v komet

tiplješ v temi za konicami prstov
ki bi te ogreli
pospešili iskanje
a prsti so brez telesa
in ko jih dotakneš
zdrsneš na jantarni poti
in padeš

Vekovi se stiskajo v plasti
in sljuda razlista prostorje.
vmes praznine
poseliš jih
z nesnovnim bivanjem.

tudi Danetova kepa pepela je tam
iz nje narediš orfejevo piščal
in vsa svetloba sveta
se ponovno razpre v spočetek

***

o, da bi mi zraslo
divje meso
me preraslo
podivjalo
me branilo pred menoj
in drugimi
ko bi se divji šipek
zatrnil v kožo
in se razcvetal rdeče
kot ljubezen

Nekaj misli o literarnem ustvarjanju

Ob poplavi knjig, ki jih dandanes ponuja trg, se je morda umestno vprašati, ali so vsi romani, novele, zgodbe, pesmi … vredni objave.
Vprašanje o »umetniškosti« dela je zapleteno. Osnovne značilnosti literarne umetnosti so stil, jezik, slike in ritem, s katerimi pisoči prikazuje svoj psihični proces, ki ga izrazi s svojim bistvom, z mesom in krvjo, in ga pozunanji v književnem delu.

Za umetnika je značilno, da že od otroštva na poseben način opazuje zunanji svet in sebe dojema kot drugačnega od ostalih. Posebna perceptivna senzibilnost od ranega otroštva povzroča drugačen razvoj. Izjemne jezikovne sposobnosti so bistven, a ne edini pogoj za literarno sutvarjanje. Ta jezikovna sposobnost se mora transcendirati na supra-personalnem (nadosebnem) področju, na katerem ustvarjalec z besedami izraža svojo ustvarjalno vizijo in z njo gradi nov univerzum. Nekateri avtorji, npr. Joyce, vpisujejo notranji tok zavesti, drugi se poslužujejo racionalnega procesa. Pri ustvarjanju je nujno, da se spojijta notranji in zunanji proces. To se največkrat zgodi s simboli. Kreativnost je pogosto tudi povezana z narcizmom (jaz kot referenčna točka, kot razvojna faza in ne motnja). Umetnik lastni narcizem transformira, in tisto, kar občuti, naredi takšno, da tako to čutijo tudi drugi. Fantazija in simboli bi brez tega imeli zgolj privatni, osebni pomen.

Če povemo na način psihoanalize: za umetnost je vsaj do neke mere potrebna energija nevrotičnega konflikta, ki sili pišočega, da ustvarja.

Bertrand Russel je za ilustracijo tega, kaj bi literatura bila brez tega, v delu Satan v premestju upodobil Hamleta, ki je šel skozi proces psihoanalize. Bil je prilagojen in njegovo vprašanje o biti ali ne ni imelo več smisla.

Vendar niti psihanaliza ne more odkriti najglobljih slojev pomena književnega dela, ker je književnost nad tem, ker vsebuje in presega druge bistvene vrednosti in univerzalije. Ob tem se je mogoče vprašati, ali strogo normirane maturitetne naloge lahko razrešijo in ubesedijo te razsežnosti. Po ugotovitvah znanosti je mogoče razpravljati o posamezni temi dela (s stališča bralca, ne zapovedane komisije) ter formi (tehniki, narativni strukturi, govoru, igri …). Ker pa s(m)o bralci različni, za vsakega od nas literarno delo lahko pomeni nekaj drugega. Ampak kaj nam mora pomeniti, nam bodo pa zapovedali, če ne prej, na koncu srednje šole.

Torej je treba na vse tisto pozabiti, pozabiti je treba, da so nam priskutili Cankarja in še koga, sami moramo skočiti med liste knjige. Tako bomo najbolje spoznali, da je ustvarjanje najveličastnejša človekova sposobnost.

Barica Smole

Februarska reminiscenca na Prešerna

Ves mesec februar je bil in bo tako ali drugače v znamenju našega najpomembnejšega pesnika dr. Franceta Prešerna, ko 8. februarja praznujemo slovenski kulturni praznik ali Prešernov dan. Prvi sklep o podeljevanju Prešernovih nagrad je ljubljanski mestni svet sprejel že leta 1938, prve nagrade pa so bile podeljene naslednje leto. Dobili so jih: Miško Kranjec za roman Kapitanovi, Alojz Gradnik za pesniško zbirko Večni studenci in Stanko Cajnkar za dramo Potopljeni svet. Po vojni, še leta 1945 je tudi predsedstvo slovenskega narodnoosvobodilnega sveta razglasilo ta dan za kulturni praznik, prve nagrade v socialistični Sloveniji pa so bile podeljene leta 1947. Od leta 1991 je ta praznik dela prost dan.

Prešernov dan je osrednji slovenski kulturni in državni praznik. Na ta dan v Cankarjevem domu v Ljubljani poteka osrednja državna proslava, na kateri podelijo Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada za vrhunske dosežke na področju umetnosti v Sloveniji. Znana sta Prešernova  nagrajenca in nagrajenci Prešernovega sklada za leto 2017.

Ne bom polemiziral o letošnjih prejemnikih teh nagrad, čeprav si o dojenju psa in o raztrgani slovenski zastavi na trebuhu  noseče ženske sicer mislim svoje, pa kljub temu ne bom razpletal misli na te tipične slovenske kulturno–umetniške ekscese.

Koleteralno škodo kulturnega meseca februarja vidim nekje drugje. Že lansko leto je bila v kranjski galeriji in v galeriji Prešernove hiše zanimiva razstava, vredna ogleda, razstava fotografij – portretov znanega fotografa Toneta Stojka iz Ljubljane, o Prešernovih nagrajencih in nagrajencev Prešernovega sklada med letoma 1996 in 2017, torej prejemnikov najvišjih priznanj Republike Slovenije za dosežke na področju umetnosti.

Fotograf je ustvaril kar 171 portretov lavreatov, Prešernova galerija v Kranju pa je izdala tudi monografijo teh portretov. Zdi se, da je ta dogodek na široko obšel Dolenjsko in ni odveč razmislek, da to razstavo vidimo kdaj tudi v Novem mestu. V kranjski galeriji so lahko upravičeno ponosni na obsežno zbirko likovnih del nagrajencev, Marko Arnež, ustanovitelj in vodja galerije pa je opozoril, da načrtujejo sodelovanje s tujimi galerijami na področju izmenjave likovnih del. To bo znatno okrepilo prepoznavnost slovenskih umetnikov na ravni Evrope.

Franci  Koncilija

Umetnost za nove dni

Od 2. februarja do 21. aprila je v Galeriji v Dolenjskem muzeju v Novem mestu na ogled gostujoča kiparska razstava Narodne galerije v Ljubljani Umetnost za nove dni, kipi iz Vladne umetnostne zbirke. Razstavo v Novem mestu je pripravila kustosinja Narodne galerije mag. Mateja Breščak, ki je po rodu Novomeščanka.

Leta 1986 je Narodna galerija od tedanjega Izvršnega sveta prevzela skrb za Vladno umetnostno zbirko, ki obsega preko 1300 umetnin. Hranjene so v protokolarnih objektih, na ministrstvih in vladnih uradih, del pa je vključenih tudi v stalno zbirko Narodne galerije. Vladna umetnostna zbirka je izredno bogata in raznolika, tako v smislu ikonografije kakor namembnosti. Njeno jedro je zasnoval ban Marko Natlačen leta 1938, ko so v banovinski palači slovesno predstavili pridobljene umetnine. Kljub plodovitemu kiparskemu ustvarjanju v času nastajanja zbirke pa pomeni kiparski delež v njej samo petnajst odstotkov celote. Kiparski del zbirke tako obsega nekaj več kot dvesto del sedemintridesetih avtorjev iz različnih obdobij od 17. stoletja do abstrakcije v šestdesetih letih preteklega stoletja. Največ kiparskih del v zbirki je nastalo v obdobju od dvajsetih do sedemdesetih let prejšnjega stoletja.

Razstavljene kipe so ustvarili vrhunski slovenski kiparji: Stojan Batič, Janez Boljka, Lojze Dolinar, France Gorše, brata Boris in Zdenko Kalin, France Kralj, Janez Pirnat, Karel Putrih, Jakob Savinšek, Frančišek Smerdu, Drago Tršar in drugi.

Kustosinja mag. Mateja Breščak. (Foto: F. Koncilija)

Po izčrpni in zanimivi predstavitvi razvoja kiparstva v Sloveniji v Dolenjskem muzeju 24. februarja je kustosinja mag. Mateja Breščakova za našo spletno stran izjavila:«Vesela sem, da je ta, za slovensko kulturo pomembna kiparska razstava, predstavljena tudi novomeški in dolenjski javnosti. Tako nam je v Narodni galeriji uspelo, da se z ustvarjalnim opusom slovenskih kiparjev v obdobju 1920–1970 seznani čim več ljubiteljev kulture in umetnosti.«

Predstavitev je pospremila likovna delavnica. (Foto: F. Koncilija)

Predstavitev razstave je v avli galerije pospremila kiparska delavnica,  na kateri je pod vodstvom mentorice Vesne Barborič kakih dvajset otrok stvarjalo skulpture iz gline.

Franci Koncilija

Razstava Ivan Cankar … in njegova pravica

V prvem preddverju Cankarjeva doma je od 15. januarja 2018 na ogled razstava, ki obiskovalcu daje vpogled v ustvarjanje velikega slovenskega literata Ivana Cankarja. V Cankarjevem letu (letos namreč mineva 100 let od njegove smrti) se bo zvrstilo še veliko dogodkov, ki bodo osvetlili pogled na življenje in delo slovenskega modernista.

Hlapec Jernej in njegova pravica je povest, ki jo je Cankar napisal leta 1907. Zgodba pripoveduje o hlapcu Jerneju, ki je dobrih štirideset let služil svoj vsakdanji kruh z delom na domačiji, katere lastnik je bil gospod Sitar. Ko se je ta poslovil od življenja, je hlapec Jernej menil, da bo pripadla posest njemu, vendar pa jo je podedoval Sitarjev najstarejši sin, ki pa nikoli ni vlagal svojih moči v kmetijo. Hlapec Jernej se tako odpravi po svetu iskat pravico, a je ne najde. Odloči se, da bo zažgal Sitarjevo domačijo. Na pogorišče prihitijo tudi okoličani, ki Jerneja vržejo v ogenj, v katerem zgori. Ogenj se razplamti v rdeč plamen, ki simbolizira revolucijo tako v družbenem sistemu kakor tudi v miselnosti ljudi.

Razstava prikazuje štirinajst postaj Jernejevega križevega pota. Na razstavnem panoju lahko preberemo, da so izbrani odlomki iz Hlapca Jerneja po postavitvi študentov UL ALUO večinoma v verzih, s čimer želijo avtorji »poudariti poetično naravo znamenitega teksta, ga likovno aktualizirati in poudariti kompozicijsko načelo, ki uravnava Cankarjevo besedilo v celoti …«. Tokratna variacija v likovni podobi ohranja temeljno sporočilo umetnine; to je krivica v vseh svojih razsežnostih.

Vsebinski koncept razstave sta pripravila izr. prof. dr. Primož Vitez (UL FF) in prof. Boštjan Botas Kenda (UL ALUO). Likovni koncept razstave so zasnovali študenti UL ALUO.

Razstava bo odprta še do 5. marca 2018.

Manja Žugman

Nova knjiga o gradu Otočec

Da ima kultura v Krki prav posebno mesto in da imajo do nje spoštljiv odnos, ne potrjuje le podpora različnim kulturnim dejavnostim v lokalnem okolju in širše, ampak tudi lastna knjižna zbirka, ki je letos bogatejša še za eno, že šesto knjigo.

Dosedanjim knjigam je Krka ob slovenskem kulturnem prazniku pridružila še delo izpod peresa priznanega umetnostnega zgodovinarja in proučevalca slovenskih gradov dr. Ivana Stoparja z naslovom Otočec – biser na zeleni Krki.

Dr. Stopar na podlagi poglobljenega raziskovanja grad Otočec predstavi z različnih perspektiv. Posebej se je posvetil zgodovinskim dejstvom in arhitekturnim posebnostim gradu skozi čas. Delo je obogatil s predstavitvijo plemičev in plemkinj, ki so s svojim bivanjem na tem edinstvenem slovenskem vodnem gradu snovali podobo srednjeveškega gradu in odsevali utrip tedanje družbe. To daje gradu Otočec, ki je v sodobnem času zaživel kot kulturni spomenik državnega pomena in kot protokolarni objekt, predvsem pa kot eden najprivlačnejših hotelov v Sloveniji, dragocen romantični pridih. Kot pravi avtor, mu je grad Otočec posebej blizu tudi zato, ker je bil to prvi grad, s katerim se je srečal v svojih mladeniških letih, ko je obiskoval gimnazijo v Novem mestu.

Ker je ohranjanje slovenske kulturne dediščine, še posebej pa skrb za lokalno okolje, pomemben del Krkinega trajnostnega razvoja, so tokrat k sodelovanju pri nastajanju nove knjige povabili še nekaj strokovnjakov iz domačega okolja. Tako je predgovor (preberi) prispeval umetnostni zgodovinar akademik dr. Milček Komelj, katerega korenine so tesno vpete v Novo mesto, obenem pa je izvrsten poznavalec znanstvenega dela dr. Stoparja pa tudi gradu Otočec. Uredniško delo so zaupali umetnostnemu zgodovinarju Iztoku Hotku. Priznani fotograf Borut Peterlin, ki je v objektiv mojstrsko ulovil podobo današnjega gradu, in oblikovalec Jurij Kocuvan pa sta v knjižnem delu srednjeveškemu gradu vdahnila pridih modernosti.

Na predstavitvi se je o delu dr. Stoparja in knjigi o gradu Otočec z dr. Milčkom Komeljem in Iztokom Hotkom pogovarjal dolgoletni novinar Dolenjskega lista Andrej Bartelj, ki je tudi sam ljubitelj in poznavalec gradu Otočec.

Knjiga je namenjena predvsem poslovnim partnerjem pa tudi gostom gradu Otočec, zato so poleg slovenske pripravili še angleško in rusko različico. Njena izdaja in predstavitev ob kulturnem prazniku je še ena potrditev, da se v podjetju zavedajo pomena kulture kot enega ključnih temeljev družbenega razvoja.

Jantarjeve sledi v kamnu

Na slovenski kulturni praznik v četrtek, 8. februarja 2018, je bila ob 18. uri v Hotelu Center na Glavnem trgu otvoritev razstave Jantarjeve sledi v kamnu, ki jo je pripravilo Društvo likovnih ustvarjalcev v kamnu iz Novega mesta ob zaključku jantarjevega leta v Mestni občini Novo mesto.  Zanimive razstave z bogatim kulturnim programom se je udeležilo okoli 60 ljudi.

Pesnik Smiljan Trobiš ter kiparja Jožica in Rudi Škof.

Za uvod otvoritvene slovesnosti je pesnik Smiljan Trobiš prebral Prešernovo pesem Pevcu, predsednik društva Stane Jakopin pa je povedal, da ima vsak kamen srce, dušo in neko svojo zgodbo, zato ni čudno, da se predstavljene skulpture iz kamna in jantarja med seboj lepo dopolnjujejo. Ustvarjalci se zavedajo, da so del narave in tako na poseben način povezani tudi z jantarjem in kamnom. Umetnostni zgodovinar Jožef Matijevič je povedal, da gre na razstavi za avtorske stvaritve, ki izhajajo iz razumskega in čustvenega doživljanja individualne likovne kreacije v odkritem in poštenem odnosu do okolja. Matijevič je še poudaril, da je lepota, ujeta v kamnu, nadnaravna, jantar pa pri tem greje srce. Drugače povedano, na razstavi Jantarjeve sledi v kamnu gre za čudovito povezanost duha in lepote. Kulturni program je z mojstrskim igranjem na orglice popestril Oto Nemanič, član ansambla Preloški muzikanti iz Bele krajine.

Franci  Koncilija

Hotel Center odpira vrata kulturi

Voditeljica večera Enja Grabrijan ter gosta Igor Likar in Vladimir Kovačič. (Foto: Natalija Petakovič)

V dvorani Hotela Center v Novem mestu so v soboto zvečer, 10. 2. 2018, v počastitev slovenskega kulturnega praznika pripravili zanimiv kulturni dogodek. Organizirala sta ga Hotel Center in Kulturno društvo Taus teater pod pokroviteljstvom Mestne občine Novo mesto.

Gosta literarno-glasbenega večera sta bila vsestranska umetnika Igor Likar in Vladimir Kovačič. Igor Likar je pesnik, scenarist, dramaturg, režiser in programski vodja rastočega projekta Slovenska pisateljska pot, Vladimir Kovačič pa violončelist, profesor čela in pisatelj.  V uri in pol sta pred približno dvajsetimi poslušalci prepletala besede in glasbo, da so besede zazvenele, kot bi dejal letošnji Prešernov nagrajenec Boris A. Novak, in glasba spregovorila. Igor Likar je bral pesmi iz svojih petih zbirk, zlasti iz zadnje V ptici na tleh, in odlomke iz še neobjavljenega romana Sojenje črnemu klovnu. Vladimir Kovačič je bral odlomke iz še neobjavljenega romana Pohabljenost ter na violončelu izvajal odlomke iz Bachovih suit. Program je povezovala Enja Grabrijan.

Sobotni večer je bil prvi od načrtovanih kulturnih dogodkov v Hotelu Center v sodelovanju naštetih organizatorjev. S prireditvami v hotelu želijo popestriti in obogatiti dogajanje v mestnem jedru. Obiskovalci dogodka so uživali v poslušanju umetniških besedil in glasbe, saj prevečkrat le govorimo o umetnosti, namesto da bi ji prisluhnili.

Suzana Krvavica

KRITIKA IN NEZAVEDNO

Leta 2000 sem izdala zbirko kratkih zgodb Igra za deset prstov, v kateri je bila med drugimi objavljena zgodba Čeveljci. Dogaja se v frizerskem salonu, glavni »junaki« pa so rdeči čeveljci, ki so na nek način simbol ženske svobode in upornosti. Čez nekaj mesecev je bila v Mladini objavljena kritika te knjige; no, ne knjige, mladi kritik (ker je kmalu potem umrl, ne bom zapisala njegovega imena) se je besno spravil samo na to zgodbo. Niso mu bila všeč imena protagonistk, predvsem pa ne pripoved o čeveljcih. Naj sem še tako razmišljala, kaj sem naredila narobe, tega nisem mogla ugotoviti. Kritika me je potrla, zlasti zato, ker se mi je zdela krivična in ker nerazumnega besa nisem razumela.

Preberi več KRITIKA IN NEZAVEDNO

Spletna stran Kulturnega društva Severina Šalija Novo mesto. Urednik: Milan Markelj.